söz

söylem

TTü söyle- +Im

söylence

TTü söylen- +çA

söylenti

TTü söylen- +(In)tI

söyleşi

TTü söyleş- +I(g)

söylev

TTü söyle- +Av

söz

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
inim köl tigin birle sözleştimiz [kardeşim Kültigin ile sözleştik] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
söz sahıbi (...) sözi geçer (...) söz atmak (...) sözinden dönmek (...) söz vermek (...) söz kesmek TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
söz birliği (...) söz gelimi, söz gelişi (...) sözüm ona (...) sözcü

<< ETü söz beyan ETü *sö- söylemek +Uz

Not: Karş. ETü sörçük/sörçek "sohbet". • ETü sȫk- "söylenmek?" ve sökle- biçimleri, ortak bir *sö- < söḏ- kökünü düşündürür.

Benzer sözcükler: atasözü, söz birliği, söz gelimi, söz gelişi, söz kesmek, söz sahibi, söz vermek, söz yazarı, sözcü, sözde, sözdizim, sözlenmek, sözleşmek, sözleşme, sözleşmeli, sözlü, sözümona


04.10.2017
sözcük

TTü söz +çUk

sözel

TTü söz +Al

sözlük

TTü söz +lIk

spa

İng spa 1. tedavi amaçlı içmece, kaplıca, 2. (Amerikan kullanımında) bir otel bünyesinde sağlık merkezi öz Spa Belçika'da içmeceleriyle ünlü kent

spagetti

İt spaghetti [küç. çoğ.] ince şerit şeklinde makarna İt spago şerit