sümük

sümbül

Ar sunbul/sunbula(t) سنبل/سنبلة z1. başak, 2. başak şeklinde bir çiçek, hyacinthus İbr/Aram şībbəleth שִׁבֹּלֶת zbaşak (Kaynak: Jastrow sf. 1557.)≈ Akad şubultu a.a.

sümen

Fr sous-main «el altı», yazı masasında kâğıdın altına konan altlık Fr sub+ main el << Lat manus a.a.

sümkür|mek

<< OTü sümkür- burun temizlemek onom +kIr-

sümme

Ar ṯumma ثُمَّ zsonra, daha

sümsük

TTü süm- görgüsüzce yemek, sömürmek

sümük

KTü: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
köz yaşı kibi, takı tüwrük kibi, takı ter kibi, takı simkürük kibi (...) takı simrük almak kibi turur TTü: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
demağ fazlası sümüklü bir yüce burun gördi TTü: sümüklü böcek [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
diri yılanlar ve ˁakrebler ve sümüklü böcekler

<< TTü sümkürük burun akıntısı TTü sümkür- +Uk

 sümkür-

Benzer sözcükler: sümüklü böcek


14.07.2015
sün|mek

<< OTü-KT sün- uzanmak, uzamak ≈ ETü sun- a.a.

süne

?

sünepe

?

sünger

Yun sfungári(on) σφουγγάριον z [küç.] bir deniz canlısı, sünger EYun spóngos/sphóngos σφόγγος za.a. +arion

süngü

<< ETü süŋüg/süŋgü mızrak ETü süŋ- batmak, sinmek, içine girmek +gU