sün|mek

sümen

Fr sous-main «el altı», yazı masasında kâğıdın altına konan altlık Fr sub+ main el << Lat manus a.a.

sümkür|mek

<< OTü sümkür- burun temizlemek onom +kIr-

sümme

Ar ṯumma ثُمَّ zsonra, daha

sümsük

TTü süm- görgüsüzce yemek, sömürmek

sümük

<< TTü sümkürük burun akıntısı TTü sümkür- +Uk

sün|mek

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
sündi: nāwala [uzadı] TTü: [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
ṣabr kimde ise ol ˁarşa süner

<< OTü-KT sün- uzanmak, uzamak ≈ ETü sun- a.a.

 sun-

Not: ETü sun- (a.a.) fiilinin TTü ve Kıpçak dil alanında görülen varyant biçimidir.

Benzer sözcükler: sündürmek


10.06.2015
süne

?

sünepe

?

sünger

Yun sfungári(on) σφουγγάριον z [küç.] bir deniz canlısı, sünger EYun spóngos/sphóngos σφόγγος za.a. +arion

süngü

<< ETü süŋüg/süŋgü mızrak ETü süŋ- batmak, sinmek, içine girmek +gU

sünnet

Ar sunna(t) سنّة z [#snn fuˁla(t) mr.] 1. gelenek, töre, özellikle Peygamberin geleneği, 2. penis kesme geleneği ve töreni Ar sanna سنّ zdişledi, diş kesti, bıçak biledi ≈ Ar sinn سنّ z1. diş, 2. ergenliğe geçiş yaşı