sürgün

sürek

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

süreyya

Arapça s̠ry kökünden gelen ṯurayyā ثريّا z "Ülker takımyıldızı, Pleiades" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯarā "çok idi, bol idi" fiilinin fuˁaylā vezninde küçültme halidir.

sürfe

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sürfile

Fransızca surfiler "kumaşın tarazlanmasını önlemek amacıyla kenarlarını dikmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca fil "iplik" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen filum sözcüğünden alıntıdır.

sürgü

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

sürgün
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sürgün: Exul, in exilium amandatus [sürgün eylemi ve sürgün edilen kişi]. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
sürgün: Nefy, menfā, nefy mahalli [sürgün eylemi ve sürgün yeri]. [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
sürgün: ... 2. Bir nebatın ötesinden berisinden çıkan ince ve körpe dal.

Köken

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sür- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sürgün yemek


25.09.2017
sürklase

Fransızca surclasser "sınıf bindirmek, açık farkla üstün gelmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca classe "sınıf, kategori" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sürme

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) sürme "göze sürülen boya" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sür- fiilinden Eski Türkçe +mA ekiyle türetilmiştir.

sürmenaj

Fransızca surmenage "aşırı çalışmadan ileri gelen bünye bozukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surmener "(hayvanı) aşırı gütmek, fazla sürmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca mener "gütmek, sürmek" fiilinden super+ önekiyle türetilmiştir.

sürpriz

Fransızca surprise "baskın, olağanüstü vergi [esk.], epilepsi krizi [esk.], beklenmedik rastlantı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surprendre "üstüne gelme, uğrama" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Bu sözcük Fransızca prendre, pris- "tutma" sözcüğünden super+ önekiyle türetilmiştir.

sürre

Arapça ṣrr kökünden gelen ṣurra(t) صرّة z "çıkın, heybe, bohça" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarra صرّ z "torba veya tulum şeklinde bağladı, dişi devenin memesini düğümledi" fiilinden türetilmiştir.