sürt|mek

sürmenaj

Fr surmenage aşırı çalışmadan ileri gelen bünye bozukluğu Fr surmener (hayvanı) aşırı gütmek, fazla sürmek +age Fr super+ mener gütmek, sürmek

sürpriz

Fr surprise [pp. fem.] baskın, olağanüstü vergi [esk.], epilepsi krizi [esk.], beklenmedik rastlantı Fr surprendre üstüne gelme, uğrama Fr super+ prendre, pris- tutma

sürre

Ar ṣurra(t) صرّة z [#ṣrr] çıkın, heybe, bohça Ar ṣarra صرّ ztorba veya tulum şeklinde bağladı, dişi devenin memesini düğümledi

sürrealizm

Fr surréalisme gerçeküstücülük (İlk kullanım: 1917 Guillaume Apollinaire, Fr. şair.) Fr surréél gerçeküstü +ism° § Fr sur üst, üzeri, fazla (<< Lat super a.a. ) Fr réél gerçek

sürşarj

Fr surcharge [dev.] ek yük, ek ücret, ek vergi Fr surcharger [den.] üstüne yük bindirmek Fr super+ charge yük

sürt|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol etmekke yaġ sürtti [[ekmeğe yağ sürdü]] (...) at yıġaçġa sürtündi [[at ağaca sürtünerek kaşındı]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
sürtündi [[kendini meshetti, yerde süründü]]

<< ETü sürt- (yağ vb.) sürmek, ovmak, kaşımak ETü sür- gütmek, yaymak +It-

 sür-

Not: Geçişli fiil yapım eki olan +It- ekinin burada belirgin bir işlevi yoktur.

Benzer sözcükler: sürtülmek, sürtünmek, sürtüşmek

Bu maddeye gönderenler: sürtük


03.03.2015
sürtük

<< ETü sürtük sürtünen şey veya kişi, lezbiyen ETü sürt- +Uk

sürur

Ar surūr سرور z [#srr fuˁūl msd.] neşe, sevinç, gülme Ar sarra سَرَّ zsevindi, güldü Ar surra(t) سرّة zgöbek çukuru, umbilicus

sürü

<< ETü sürüg sürülen şey, hayvan sürüsü ETü sür- +I(g)

sürü|mek

<< OTü-KT sürü- gütmek, sürüklemek ≈ ETü sür- a.a.

sürükle|mek

TTü sürük sürülen şey, sürü +lA- TTü sür- +Uk