sıfır

sıç|mak

<< ETü sıç- dışkılamak <<? ETü *sırış- ETü sırı- bulaştırmak, dışkılamak +Iş-

sıçan

<< ETü sıçġan fare, sıçan ETü sıç- +(g)An

sıçra|mak

<< ETü saçra- sıçramak

sıdk

Ar ṣidḳ صِدْق z [#ṣdḳ fiˁl ] doğruluk, dostluk, sadakat Ar ṣadaḳa صَدَقَ zdoğru idi, dost idi

sıfat

Ar ṣifa(t) صفة z [#wṣf fiˁla(t) mr.] 1. tasvir etme, niteleme, 2. nitelik Ar waṣafa وصف zniteledi

sıfır

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
sufúr: zero

Ar ṣifr صفر z [#ṣfr fiˁl ] hiç, boşluk, sıfır sayısı Ar ṣafira صفر zboş idi, boşaldı

Not: Arapça sözcüğün matematikteki kullanımı Sans śūnya शून्य "hiç, boşluk, sıfır sayısı" çevirisidir. • İt zero < zefiro, Fr chiffre, İng cipher, Alm Ziffer "sıfır, genel anlamda Arap rakamları" biçimleri Arapçadan alınmıştır.

Benzer sözcükler: sıfır noktası, sıfıra sıfır, sıfırcı, sıfırlamak

Bu maddeye gönderenler: şifre (deşifre), zero


11.08.2015
sığ

<< ETü sık kısa, derin olmayan, az ETü sı- kırmak +I(g)

sığ|mak

<< ETü sıġ- (sıkışarak veya kısalarak) intibak etmek, uymak ETü sı- kırmak, kesmek +Ik-

sığa

TTü sığ- +A

sığın

<< ETü sıġun hayvanların erkeği, özellikle erkek geyik

sığın|mak

<< ETü sıġın- sığışmak, iltica etmek ETü sıġ- intibak etmek, küçülerek içine girmek +In-