sır1

sınav

Tat sınav imtihan ETü sına- denemek, imtihan etmek +Av

sındı

<< ETü-O sındu makas, özellikle koyun kırkma makası Çin jian dao 剪刀 za.a. § Çin jian zkesme Çin dao zbıçak

sınıf

Ar ṣinf صِنْف z [#ṣnf fiˁl ] tür, cins, çeşit, kategori

sınır

Yun sínoron σύνορον zsınır ülkesi, serhat, uc (Kaynak: Radloff 4:695, Doerfer sf. 2:280)<< EYun sýnoros σύνορος zkomşu, sınırdaş (Kaynak: LS sf. 1723)EYun syn+ ʰóros ὅρος za.a.

sıpa

<< ETü sıp at yavrusu Sogd əsp- at ≈ Ave aspa- a.a.

sır1

[ Kutadgu Bilig, 1069]
bu söz sirrim erdi özüm sözledi [bu söz sırrım idi, şimdi söyledim] [ Codex Cumanicus, 1303]
sirin barča bilgän [sırların tümünü bilen] sırdaş [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
sizüŋ sırdaş ḥāldaşlaruŋızdan cümle iç ağaları [ Meninski, Thesaurus, 1680]
Sirr kātibi: Secretarius.

Ar sirr سرّ z [#srr fiˁl ] 1. göbek deliği, bir şeyin en iç ya da orta kısmı, ruh, yürek, 2. gizlenen şey, giz (≈ Ar surra(t) سرّة zgöbek deliği ≈ Aram şūrā/şerā שורא za.a. )

Not: Aynı kökten Ar sarra, surūr "neşelendirme, güldürme, gıdıklama".

Benzer sözcükler: devlet sırrı, sırdaş, sırra kadem basmak

Bu maddeye gönderenler: esrar (esrarengiz), meserret, sürur (mesrur)


22.05.2015
sır2

<< ETü sır porselen macunu ≈? ETü sırı- (balçık) bulaşmak

sıra

Yun sīrá σειρά zdizi, silsile, yazıda satır << EYun seirá σειρά zzincir, urgan, ip

sıraca

≈ Fa sirāce سراجه zbir at hastalığı

sırat

Ar ṣirāṭu'l-mustaḳīm صراط المستقيم zdar yol, İslam mitolojisinde kıyamette geçilen yol veya köprü Ar ṣirāṭ صراط z [#ṣrṭ] yol Aram sṭrāṭā/srāṭā סטרטא za.a. EYun stráta στράτα za.a. Lat (via) strata a.a. Lat stratum tabaka, kaplama, döşeme (Lat sternere yaymak, sermek +()t° << HAvr *sterh3- (*ster-) a.a.

sırça

<< ETü sırıçġa cam ETü *sırış- (metal) erimek, (balçık) bulaşmak +gA (Kaynak: Kaş sf. )ETü sırı- bulaştırmak, sıçmak (Kaynak: Kaş sf. )