saçı

sabuniye

Ar/Fa ṣābūnī صابونى zsabun kıvamında bir tatlı Ar ṣābūn صابون z

sac

<< ETü sāç tava

saç

<< ETü saç insan saçı ≈? ETü saç- dağıtmak, yaymak

saç|mak

<< ETü saç- dağıtmak, savurmak

saçak

<< OTü saçak saç püskülü ETü saç +Ak

saçı

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
saçu [giysi veya kilimin kenarı] TTü: "düğün hediyesi" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Güher incü altun saçu saçtılar / yidi gün ü dün yidiler içtiler

<< ETü *saçığ saçılan şey, saçak ETü saç- +I(g)

 saç-


03.10.2017
saçık

<< ETü saçuk saçılmış şey ETü saç- +Uk

saçma

TTü saç- +mA

sada

Ar ṣadāˀ صَدَاء z [#ṣdy faˁāl msd.] yankı, eko, tınlama Ar ṣadā صَدَا zyankılandı, tınladı

sadak

Moğ saġadaġ ok torbası, tirkeş

sadaka

Ar ṣadaḳa(t) صَدَقة z [#ṣdḳ faˁala(t) ] hak gözetirlik, charity ≈ Aram ṣidāḳā צדקא zdoğruluk, erdem, adalet, a.a.