saçak

sabun

Ar ṣabūn صبون zsabun Aram ṣabūn צבונא za.a. Lat sapo, sapon- a.a. ~? Kelt *saipō- cıvık şey, temizlenme yağı << HAvr *sei̯b- dökülmek, damlamak

sabuniye

Ar/Fa ṣābūnī صابونى zsabun kıvamında bir tatlı Ar ṣābūn صابون z

sac

<< ETü sāç tava

saç

<< ETü saç insan saçı ≈? ETü saç- dağıtmak, yaymak

saç|mak

<< ETü saç- dağıtmak, savurmak

saçak

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
saçak [[saç püskülü]] TTü: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
uzun saçaklu olur kaba sakal şekillü TTü: "... çatı çıkıntısı" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
saçak: Fimbria vestis [giysi püskülü] & item prominens pars tecti aut aedificii [bina veya çatı çıkıntısı]

<< OTü saçak saç püskülü ETü saç +Ak

 saç

Not: ETü saçġak kişi "malını saçan kimse" (Kaş) ayrı kelime sayılmalıdır.


13.12.2015
saçı

<< ETü *saçığ saçılan şey, saçak ETü saç- +I(g)

saçık

<< ETü saçuk saçılmış şey ETü saç- +Uk

saçma

TTü saç- +mA

sada

Ar ṣadāˀ صَدَاء z [#ṣdy faˁāl msd.] yankı, eko, tınlama Ar ṣadā صَدَا zyankılandı, tınladı

sadak

Moğ saġadaġ ok torbası, tirkeş