sada

saç|mak

<< ETü saç- dağıtmak, savurmak

saçak

<< OTü saçak saç püskülü ETü saç +Ak

saçı

<< ETü *saçığ saçılan şey, saçak ETü saç- +I(g)

saçık

<< ETü saçuk saçılmış şey ETü saç- +Uk

saçma

TTü saç- +mA

sada

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
bir elgi birle sağunı kaktı [bir eli ile kaba vurdu], sağu ṣadā bidı [kap ses verdi] [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ṣadā-yi kūs-i ẓafer-meenūs [zafer bildiren köslerin yankısı]

Ar ṣadāˀ صَدَاء z [#ṣdy faˁāl msd.] yankı, eko, tınlama Ar ṣadā صَدَا zyankılandı, tınladı

Benzer sözcükler: hoş sada, sessiz sadasız

Bu maddeye gönderenler: aksisada


14.03.2020
sadak

Moğ saġadaġ ok torbası, tirkeş

sadaka

Ar ṣadaḳa(t) صَدَقة z [#ṣdḳ faˁala(t) ] hak gözetirlik, charity ≈ Aram ṣidāḳā צדקא zdoğruluk, erdem, adalet, a.a.

sadakat

Ar ṣadāḳa(t) صداقة z [#ṣdḳ faˁāla(t) msd.] sadıklık, dostluk Ar ṣadaḳa صَدَقَ zsadık idi, dost idi

sadaret

Ar ṣadāra(t) صدارة z [#ṣdr faˁāla(t) msd.] mecliste veya protokolde öncelik, saygınlık Ar ṣadara صَدَرَ zöne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı

sade

Fa sāde ساده zkarışmamış, süssüz