safha

safahat

Arapça ṣfḥ kökünden gelen ṣafaḥāt صَفَحَات z "düzeyler, düzlemler, sayfalar, safhalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣafḥa(t) صَفْحة z sözcüğünün çoğuludur.

safari

İngilizce safari "Doğu Afrika'da sürek avı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Swahili dilinde safari "yolculuk, sefer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen safar سفر z sözcüğünden alıntıdır.

safderun

Arapça ṣāf صاف z "temiz, saf" ve Farsça darūn درون z "gönül, iç yüz" sözcüklerinin bileşiğidir.

safdil

Arapça ṣāf صاف z "saf, temiz" ve Farsça dil دل z "yürek" sözcüklerinin bileşiğidir.

saffet

Arapça ṣfw kökünden gelen ṣafwa(t) صفوة z "saf ve temiz olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣafā شفا z "temiz idi" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

safha
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Yir yüzi geldi misāl şol kāğıda / Yaˁni sahrādur bu safha iy dede

Köken

Arapça ṣfḥ kökünden gelen ṣafḥa(t) صفحة z "düzlem, düzey, tabaka, kitap sayfası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣafaḥa صفح z "yaydı, düzledi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Bu maddeye gönderenler

safahat, sayfa (mushaf, sahaf)


05.02.2019
safi

Arapça ṣfw kökünden gelen ṣāfi, ṣāf صافٍ z "temiz, halis" sözcüğünden alıntıdır.

safir

Arapça ṣfr kökünden gelen ṣafīr صفير z "mavi renkli bir süs taşı, gök yakut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen saphīr ספיר z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sáppheiros σάπφειρος z sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Sanskritçe sanipriya शनिप्रिय z "«Satürn'ün sevdiği», a.a." sözcüğünden alıntıdır.

safra1

Arapça ṣfr kökünden gelen ṣafrāˀ صفراء z "öd salgısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṣfar أصفر z "koyu sarı" sözcüğünün faˁlā vezninde sıfat dişilidir.

safra2

İtalyanca sabura "gemilerde denge ağırlığı, balast" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen saburra sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sabulum "kaba kum, çakıl taşı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

safran

Arapça zaˁfarān veya ṣaˁfarān زعفران z "sarı boya veren soğanlı bitki, crocus sativus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça zar-paran "«altın-tel», sarı boya veren soğanlı bitki, crocus sativus" sözcüğünden alıntıdır.