saha

sağlıcak

Türkiye Türkçesi sağlık sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çAk ekiyle türetilmiştir.

sağlık

Türkiye Türkçesi saġ sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

sağmal

Moğolca saġamal "sağılmış, süt veren" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca saġa- "süt sağmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAl ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen saġ- fiili ile eş kökenlidir.

sağrak

Eski Türkçe saġrak "kadeh" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saġır "havan şeklinde mahruti şarap kadehi" sözcüğünün küçültme halidir. (Kaynak: EDPT 814) Bu sözcük Farsça sāġar ساغر z "şarap kadehi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sağrı

Eski Türkçe saġrı "kalın deri, post" sözcüğünden evrilmiştir.

saha
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[Gü, 1437]
saḥāsı sersebz ü bünyādı ḳavī [avlusu yemyeşil ve binası sağlam]

Köken

Arapça swḥ kökünden gelen sāḥa(t) ساحة z "avlu" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

halı saha, tam saha pres

Bu maddeye gönderenler

mesaha, sahn (sahan, sahne), seyahat (seyyah)


23.09.2017
sahabe

Arapça ṣḥb kökünden gelen ṣaḥāba(t) صَحَابَةٌ z "dostlar, özellikle Peygamberin dostları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāḥib صاحب z "dost" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde çoğuludur.

sahaf

Arapça ṣḥf kökünden gelen ṣaḥḥāf صحّاف z "kitapçı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥīfa(t) صحيفة z "yazılı kâğıt, tomar, kitap" sözcüğünün faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

sahan

Arapça ṣḥn kökünden gelen ṣaḥn صحن z "1. düz ve geniş kadeh, çanak, 2. alan, avlu" sözcüğünden alıntıdır.

sahi

Arapça ṣḥḥ kökünden gelen ṣaḥīḥ صحيح z "sağ, sağlam, sağlıklı, gerçek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥḥa صَحَّ z "sağ ve sağlam idi" sözcüğünün faˁīl vezninde sıfatıdır.

sahil

Arapça sḥl kökünden gelen sāḥil ساحل z "kıyı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḥala سَحَلَ z "yonttu, tıraş etti, yardı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.