sahi

sağrı

Eski Türkçe saġrı "kalın deri, post" sözcüğünden evrilmiştir.

saha

Arapça swḥ kökünden gelen sāḥa(t) ساحة z "avlu" sözcüğünden alıntıdır.

sahabe

Arapça ṣḥb kökünden gelen ṣaḥāba(t) صَحَابَةٌ z "dostlar, özellikle Peygamberin dostları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāḥib صاحب z "dost" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde çoğuludur.

sahaf

Arapça ṣḥf kökünden gelen ṣaḥḥāf صحّاف z "kitapçı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥīfa(t) صحيفة z "yazılı kâğıt, tomar, kitap" sözcüğünün faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

sahan

Arapça ṣḥn kökünden gelen ṣaḥn صحن z "1. düz ve geniş kadeh, çanak, 2. alan, avlu" sözcüğünden alıntıdır.

sahi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
Farḳ yok yaş birle kurı arasında, takı ṣaḥīḥ birle sınuk arasında [sağlam ile bozuk arasında] [ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
Ben varayım sahih haber bileyim deyü geldim. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
sahi: 1. Gerçek, doğru, 2. 'Doğrusunu söyle' anlamına. (...) sahici: Düzme olmıyan.

Köken

Arapça ṣḥḥ kökünden gelen ṣaḥīḥ صحيح z "sağ, sağlam, sağlıklı, gerçek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥḥa صَحَّ z "sağ ve sağlam idi" sözcüğünün faˁīl vezninde sıfatıdır.

Daha fazla bilgi için sıhhat maddesine bakınız.

Ek açıklama

İlk kez 1920'lerde görülen sahi yazımı halen geniş anlamda kullanılırken, sahih varyantı "otantik, aslına uygun" anlamını kazanmıştır.

Benzer sözcükler

sahici, sahiden, sahih


20.08.2017
sahil

Arapça sḥl kökünden gelen sāḥil ساحل z "kıyı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḥala سَحَلَ z "yonttu, tıraş etti, yardı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sahip

Arapça ṣḥb kökünden gelen ṣāḥib صاحب z "1. yar, arkadaş, 2. efendi, malik, sahip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥiba صحب z "dost idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sahn

Arapça ṣḥn kökünden gelen ṣaḥn صحن z "1. geniş ve yayvan yemek kabı, sahan, 2. düzlük, alan, avlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça swḥ kökünden gelen sāḥa(t) "düz alan, meydan" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sahne

Arapça ṣaḥn صحن z "sahanlık, düz alan" sözcüğünden türetilmiştir.

sahra

Arapça ṣḥr kökünden gelen ṣaḥrāˀ صحراء z "1. kızıl sarı veya boz renk, 2. bozkır, çöl, ekilmemiş alan" sözcüğünden alıntıdır.