saksı

sakla|mak

<< ETü sakla- dikkat etmek, dikkatli olmak, muhafaza etmek ETü sak bilinçli, uyanık, aklı başında +lA- ETü sa- düşünmek +Uk

saklambaç

<< TTü *saklanmaç TTü saklan- +mAç

sako

Fr sacco gevşek ve şekilsiz palto İt sacco çuval bezi, çul, çuval << Lat saccus a.a. ≈ EYun sákkos σάκκος za.a. İbr/Aram şaḳḳ שַׁקּ za.a. ≈ Akad saqqu a.a.

saksafon

Fr/İng saxophone bir müzik aleti (İlk kullanım: 1841 Adolphe Sax, Bel. müzisyen (1814-1894).) § öz Sax EYun phonḗ φονή zses

saksağan

<< ETü saġızġan/sakızġan malum kuş, saksağan <? ETü *sakız- (kuş) şakımak? +(g)An

saksı

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sasık [[çanak çömlek - Uç lehçesinde]] TTü: [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
nitekim saksī avadanlığı kim tīz sınur ve hergiz ulaşmak kabūl itmez [çabuk kırılır ve asla değmeye gelmez] TTü: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
eski tennūr saksī pāresini yumşak dögeler eleyeler TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
saḳsī: Testaceum, testa, etiam fragmenta testacea [çömlek, ayrıca kırık çömlek parçası].

≈ ETü sasık kil çömlek <? ETü saz çamur, bataklık

 saz1

Not: LO sf. 'ya göre 'Saksonya'da yapılan pek aˁlâ maden kap, o kaplar resminde yapılmış taklid çiçek çömleği ve toprak mangal.' Ancak bu görüş yanlıştır. 14. ve hatta 17. yy'da Saksonya / Meissen porseleni henüz imal edilmemişti.

Benzer sözcükler: saksıyı çalıştırmak


10.12.2015
sal

<< ETü sal platform, özellikle suda yüzen platform

sal|mak

<< ETü sal- 1. sallamak, sarkıtmak, 2. bırakmak, azat etmek, göndermek

sala

Ar ṣalā(t) صلاة z [#ṣlw faˁla(t) mr.] secde, secde ederek yapılan ibadet, namaz Aram ṣəlūthā/ṣəlawthā צְלוֹתָא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 1282.)Aram ṣəlā צְלָא z [#ṣly] eğilme, bükülme, dönme

salabet

Ar ṣalāba(t) صلابة z [#ṣlb faˁāla(t) msd.] dik olma, direnç, metanet Ar ṣaluba صَلُبَ zdik idi

salah

Ar ṣalāḥ صلاح z [#ṣlḥ faˁāl msd.] uyum, uzlaşma, barış ≈ Ar ṣalaḥa صلح zuyumlu idi, uydu