salı

saldırı

Türkiye Türkçesi saldır- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

salep

Arapça χuṣyatu'ṯ-ṯaˁlab خصية الثعلب z "tilki taşağı, orkide" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ṯˁlb kökünden gelen ṯaˁlab ثعلب z "tilki" sözcüğünden türetilmiştir.

salgı

Türkiye Türkçesi sal- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

salgın

Türkiye Türkçesi sal- "göndermek, sallamak, saldırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

salhane

Arapça slχ kökünden gelen salχ سلخ z "hayvan derisini yüzme" ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir.

salı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
salí ghiun: martedi [ Meninski, Thesaurus, 1680]
salı صالى güni: Yevmü's-selāse.

Köken

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen yawm aṯ-ṯalīṯ ثليث z "üçüncü gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için selase maddesine bakınız.


11.08.2015
salık

Türkiye Türkçesi sal- "göndermek, sarkıtmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

salıncak

Orta Türkçe salġıncak veya salıncak sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe salın- veya salın- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AcAk ekiyle türetilmiştir.

salih

Arapça ṣlḥ kökünden gelen ṣāliḥ صالح z "iyi, uygun, erdemli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣalaḥa صَلَحَ z "uyum gösterdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

salihatı nisvan

Arapça ṣāliḥātu'n-niswān صالحة النسوان z "erdemli kadınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣlh kökünden gelen ṣāliḥa(t) صالحة z "iyi, erdemli" ve Arapça niswān نسوان z "kadınlar" sözcüklerinin bileşiğidir.

salik

Arapça slk kökünden gelen sālik سالك z "yolcu, yola giden, (mec.) tarikat mensubu, mürit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سَلَكَ z "yola gitti, yolcu oldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.