salapurya

salahiyet

Arapça ṣlḥ kökünden gelen ṣalāḥ صلاح z "uygunluk, uzluk, yararlık" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

salak

Türkiye Türkçesi sal- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

salam

İtalyanca salame "tuzlanmış et" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eİt salsame "tuzlama, salamura" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salsare "tuzlamak" fiilinden +men ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen salare, sals- fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Latince sal "tuz" sözcüğünden türetilmiştir.

salamanje

Fransızca salle à manger "yemek salonu" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca salle "salon" ve Fransızca manger "yemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

salamura

Venedikçe salamóra veya İtalyanca salamoria "tuzlu suya yatırma [esk.]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sal "tuz" ve Latince muria veya muries "salamura, turşu" sözcüklerinin bileşiğidir.

salapurya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[Rd, 1880]
salapuriya "geniş tabanlı tekne" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
ne biçimsiz herif! Salapurya gibi ayağıyla az kaldı çiğneyecekti...

Köken

İtalyanca slabri "Doğu Akdeniz'e özgü tek yelkenli balıkçı kayığı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §604.) (NOT: İtalyanca sözcük Fransızca slabre "Kuzey Denizinde ringa balığı avında kullanılan bir tür tek yelkenli tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Holandaca aynı anlama gelen sloep sözcüğü ile eş kökenlidir. Holandaca sözcük Eski Yüksek Almanca slaipfa "çekici, trol" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Daha fazla bilgi için şilep maddesine bakınız.


09.10.2017
salaş

Macarca szállás "ev" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Macarca száll "konmak, ikamet etmek" fiilinden türetilmiştir.

salata

İtalyanca salata "tuzlanmış sebze, turşu (mod. insalata)" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen herba salata deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince salare "tuzlamak" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir.

salavat

Arapça ṣlw kökünden gelen ṣalawāt صلاوات z "dualar, özellikle Hz. Muhammed'e edilenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣalā(t) صلاة z "dua, yakarış" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṣalawthā צלותא z sözcüğünden alıntıdır.

salça

İtalyanca salsa "yemek suyu, sos" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince salsus, salsa "tuzlanmış" sözcüğünün fiilidir. Bu sözcük Latince salare, sals- "tuzlamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince sal "tuz" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *séh₂ls (*sā́ls) biçiminden evrilmiştir.

saldır|mak

Türkiye Türkçesi sal- "(silah?) sallamak" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.