salgı

salça

İtalyanca salsa "yemek suyu, sos" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince salsus, salsa "tuzlanmış" sözcüğünün fiilidir. Bu sözcük Latince salare, sals- "tuzlamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince sal "tuz" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *séh₂ls (*sā́ls) biçiminden evrilmiştir.

saldır|mak

Türkiye Türkçesi sal- "(silah?) sallamak" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

saldırgan

Türkiye Türkçesi saldır- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

saldırı

Türkiye Türkçesi saldır- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

salep

Arapça χuṣyatu'ṯ-ṯaˁlab خصية الثعلب z "tilki taşağı, orkide" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ṯˁlb kökünden gelen ṯaˁlab ثعلب z "tilki" sözcüğünden türetilmiştir.

salgı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "Fr secrétion karşılığı" [ Türkçe Terimler Kılavuzu, 1941]
salgı: ifraz

Köken

Türkiye Türkçesi sal- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sal- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

salgılamak


13.05.2020
salgın

Türkiye Türkçesi sal- "göndermek, sallamak, saldırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

salhane

Arapça slχ kökünden gelen salχ سلخ z "hayvan derisini yüzme" ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir.

salı

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen yawm aṯ-ṯalīṯ ثليث z "üçüncü gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünden türetilmiştir.

salık

Türkiye Türkçesi sal- "göndermek, sarkıtmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

salıncak

Orta Türkçe salġıncak veya salıncak sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe salın- veya salın- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AcAk ekiyle türetilmiştir.