salih

salgın

Türkiye Türkçesi sal- "göndermek, sallamak, saldırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

salhane

Arapça slχ kökünden gelen salχ سلخ z "hayvan derisini yüzme" ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir.

salı

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen yawm aṯ-ṯalīṯ ثليث z "üçüncü gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünden türetilmiştir.

salık

Türkiye Türkçesi sal- "göndermek, sarkıtmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

salıncak

Orta Türkçe salġıncak veya salıncak sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe salın- veya salın- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AcAk ekiyle türetilmiştir.

salih
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
merd-i ṣāliḥde yalan söz olmaya

Köken

Arapça ṣlḥ kökünden gelen ṣāliḥ صالح z "iyi, uygun, erdemli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣalaḥa صَلَحَ z "uyum gösterdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için sulh maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

salihatı nisvan


29.04.2015
salihatı nisvan

Arapça ṣāliḥātu'n-niswān صالحة النسوان z "erdemli kadınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣlh kökünden gelen ṣāliḥa(t) صالحة z "iyi, erdemli" ve Arapça niswān نسوان z "kadınlar" sözcüklerinin bileşiğidir.

salik

Arapça slk kökünden gelen sālik سالك z "yolcu, yola giden, (mec.) tarikat mensubu, mürit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سَلَكَ z "yola gitti, yolcu oldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

salim

Arapça slm kökünden gelen sālim سالم z "sağlam, emin, güvenli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima سلم z "emin idi, güvendi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

salip

Arapça ṣlb kökünden gelen ṣalīb صليب z "haç, çarmıh" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṣlb kökünden gelen ṣəlībā צְלִיבָא z "direk, haç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṣəlab צלב z "«dikmek», çarmıha germek, kazığa oturtmak" fiilinden türetilmiştir.

salise

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen ṯāliṯa(t) ثالثة z "üçüncü, üçüncül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.