salla|mak

salim

Ar sālim سالم z [#slm fāˁil fa.] sağlam, emin, güvenli Ar salima سلم zemin idi, güvendi

salip

Ar ṣalīb صليب z [#ṣlb] haç, çarmıh Aram ṣəlībā צְלִיבָא z [#ṣlb] direk, haç Aram ṣəlab צלב z«dikmek», çarmıha germek, kazığa oturtmak

salise

Ar ṯāliṯa(t) ثالثة z [#s̠ls̠ fāˁila(t) fa. fem.] üçüncü, üçüncül Ar ṯalāṯa(t) ثلاثة züç

salisilik

Fr salicylique kimyada bir bileşik Lat salix, salic- söğüt ağacı +ic° << HAvr *sal(i)k- söğüt

salkım

ETü *salk- sarkmak, asılı olmak +Im ETü sal- sarkıtmak, sallamak +Ik-

salla|mak

KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
tadallā [Ar.]: salandı [sarktı, sallandı] TTü: [ Lugat-i Halimi, 1477]
girāyīden [Fa.]: ... bir nesneyi sallamak. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sallamamak: İtina etmemek, iplememek (...) sallandırmak [asarak idam etmek]

ETü sal- bırakmak, sarkıtmak, sallamak +lA-

 sal-

Not: Yapı olarak sal "sal, kayık" adının türevi görünse de anlam itibariyle sal- fiiline bağlıdır.

Benzer sözcükler: kuyruksallayan, sallabaş, sallama, sallanmak, sallandırmak, sallantı, sallantıda

Bu maddeye gönderenler: sallamasyon, sallapati


18.09.2017
sallamasyon

TTü sallama palavra atma (argo) +(t)ion

sallapati
salmastra

~? İng seal-master «tıkaç ustası» § İng seal mühür, tıkaç, tıpa (Lat sigilla mühür ) İng master usta

salmonella

YLat salmonella bozuk gıdalarda oluşan bir enfeksiyon öz D. E. Salmon Amerikalı tabip (1850-1914)

salname

Fa sālnāme سالنامه zyıl-kitabı, yıllık § Fa sāl سال zyıl (<< EFa/Ave sard- a.a. ) Fa nāme نامه zyazı