saltık

salt

TTü sal- salmak, bırakmak +Ut

saltık

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
saltık = Mutlak = Absolu

TTü salıt- salmak, azat etmek +Uk

 sal-

Not: Dede Korkut hikâyelerinde ve erken Anadolu Türkçesinde kişi adı olarak görülen Saltuk "azat edilmiş, hür" anlamındadır. Yeni Türkçe sözcük Arapça kökenli mutlak sözcüğünün çevirisi olarak türetilmiştir.


14.10.2014