salvia

salt

Türkiye Türkçesi sal- "salmak, bırakmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir.

salta

Türkiye Türkçesi saltamarka "sırmalı gemici cepkeni" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük İtalyanca Santo Marco "«Aziz Markos», Venedik kentinin koruyucu azizi" sözcüğünden alıntıdır.

saltanat

Arapça slṭn kökünden gelen salṭana(t) سلطنة z "hükümdarlık etme, iktidar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sulṭān سلطان z sözcüğünün faˁlala(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

saltık

Türkiye Türkçesi salıt- "salmak, azat etmek" fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

salto

İtalyanca salto "sıçrama, şahlanma" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen saltum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salire, salt- "sıçramak, ani hareketle kalkmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sl̥i- biçiminden evrilmiştir.

salvia
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 2010]
'Salvia', Latince'ye de aynı adla geçen adaçayının bilimsel adı olarak

Köken

İngilizce ve Latince salvia "adaçayı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince salūs "sağlık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *solh₂-uHts (*sol-ūts) "sağlık, selamet" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *solh₂- (sol-) "bütün, tam, kusursuz" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için solo maddesine bakınız.


18.08.2017
salvo

İtalyanca salva "1. selam sözü, 2. selamlama veya korkutma amaçlı seri top atışı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca salvo "sağ, salim, esen, emin" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen salvus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *solh₂-wós (*sol-wós) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *solh₂- (sol-) "iyi olmak" biçiminden türetilmiştir.

salya

Türkiye Türkçesi salyar "tükürük" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen sálion veya salivári σάλιον/σαλιβάρι z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Graecitatis sf. 2:1328) Bu sözcük Latince aynı anlama gelen saliua sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Ernout & Meillet, Dict. etym. de la langue latine sf. 590)

salyangoz

Yeni Yunanca sáliangas σάλιαγγας z "«salyalı», sümüklü böcek" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca sálion σάλιον z "tükürük" sözcüğünden türetilmiştir.

sam yeli

Arapça smm kökünden gelen sāmm سامّ z "zehirleyen" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça samma سمّ z "ilaçla tedavi etti, zehirledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice sam סַם z "ilaç, zehir" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça şammu "ot, şifalı ot, ilaç" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

saman1

Eski Türkçe saman "kesilerek kurutulmuş tahıl gövdesi" sözcüğünden evrilmiştir.