salya

saltanat

Ar salṭana(t) سلطنة z [#slṭn faˁlala(t) q. msd.] hükümdarlık etme, iktidar Ar sulṭān سلطان z

saltık

TTü salıt- salmak, azat etmek +Uk

salto

İt salto sıçrama, şahlanma << Lat saltum a.a. Lat salire, salt- sıçramak, ani hareketle kalkmak << HAvr *sl̥i- a.a.

salvia

İng/Lat salvia adaçayı Lat salūs sağlık << HAvr *solh₂-uHts (*sol-ūts) sağlık, selamet << HAvr *solh₂- (sol-) bütün, tam, kusursuz

salvo

İt salva 1. selam sözü, 2. selamlama veya korkutma amaçlı seri top atışı İt salvo sağ, salim, esen, emin << Lat salvus a.a. << HAvr *solh₂-wós (*sol-wós) a.a. HAvr *solh₂- (sol-) iyi olmak

salya

[ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
ve ağızdan salyar ساليار akmağa gāyet müfīddür [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
gilīz [Fa.]: İnsan ve hayvan ağzından akan luˁābdır ki salyar ساليار taˁbīr olunur [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
salyā: akan yar, rīk, salyangoz (...) salyār: salyangoz

<< TTü salyar tükürük OYun sálion/salivári σάλιον/σαλιβάρι za.a. (Kaynak: DuCG sf. 2:1328)Lat saliua a.a. (Kaynak: EM sf. 590)

Not: 19. yy'a dek TTü salyar ve yar biçimleri görülür. • İng saliva (a.a.) Latinceden alınmıştır.

Benzer sözcükler: salyar

Bu maddeye gönderenler: salyangoz


27.01.2018
salyangoz

Yun sáliangas σάλιαγγας z«salyalı», sümüklü böcek Yun sálion σάλιον ztükürük

sam yeli

Ar sāmm سامّ z [#smm fāˁil fa.] zehirleyen Ar samma سمّ zilaçla tedavi etti, zehirledi (≈ Aram sam סַם zilaç, zehir ≈ Akad şammu ot, şifalı ot, ilaç )

saman1

<< ETü saman kesilerek kurutulmuş tahıl gövdesi

saman2

Fa sāmān سامان zservet, zenginlik

samaryum

YLat samarium bir element (İlk kullanım: 1879 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, Fr. kimyacı.) öz Vassili E. Samarski Rus mühendis subay (1803-1870) +ium