sam yeli

sam yeli

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
em sām [ilaç. Bu sözcük tek başına kullanılmaz, yalnızca böyle bir ikilemede anlamlı olur.]] [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
sām yélleri esmedin, Kazan, kulağum çıŋlar [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sāmm vul. sām yeli: Ventus calidissimus viatores inficiens [yolcuları hasta eden çok sıcak rüzgâr]

Ar sāmm سامّ z [#smm fāˁil fa.] zehirleyen Ar samma سمّ zilaçla tedavi etti, zehirledi (≈ Aram sam סַם zilaç, zehir ≈ Akad şammu ot, şifalı ot, ilaç )

Not: Karş. susam.


24.08.2017
yel

<< ETü yel rüzgâr ≈ ETü yel- koşmak, acele etmek, çırpınmak, uçuşmak