saman1

salvia

İngilizce ve Latince salvia "adaçayı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince salūs "sağlık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *solh₂-uHts (*sol-ūts) "sağlık, selamet" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *solh₂- (sol-) "bütün, tam, kusursuz" biçiminden evrilmiştir.

salvo

İtalyanca salva "1. selam sözü, 2. selamlama veya korkutma amaçlı seri top atışı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca salvo "sağ, salim, esen, emin" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen salvus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *solh₂-wós (*sol-wós) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *solh₂- (sol-) "iyi olmak" biçiminden türetilmiştir.

salya

Türkiye Türkçesi salyar "tükürük" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen sálion veya salivári σάλιον/σαλιβάρι z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Graecitatis sf. 2:1328) Bu sözcük Latince aynı anlama gelen saliua sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Ernout & Meillet, Dict. etym. de la langue latine sf. 590)

salyangoz

Yunanca sáliangas σάλιαγγας z "«salyalı», sümüklü böcek" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca sálion σάλιον z "tükürük" sözcüğünden türetilmiştir.

sam yeli

Arapça smm kökünden gelen sāmm سامّ z "zehirleyen" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça samma سمّ z "ilaçla tedavi etti, zehirledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice sam סַם z "ilaç, zehir" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça şammu "ot, şifalı ot, ilaç" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

saman1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
arpa saman yağutğıl bulsun atı yaruklık [arpa saman hazırla, atı aydınlık bulsun] Türkiye Türkçesi: samanlık [ Meninski, Thesaurus, 1680]
samanlık: Palearium. Türkiye Türkçesi: saman kağıdı [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
saman kâğıdı (...) samanyolu

Köken

Eski Türkçe saman "kesilerek kurutulmuş tahıl gövdesi" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

saman alevi, saman kâğıdı, saman nezlesi, samanlık, sap ve saman

Bu maddeye gönderenler

samanyolu


29.10.2020
saman2

Farsça sāmān سامان z "servet, zenginlik" sözcüğünden alıntıdır.

samanyolu
samaryum

Yeni Latince samarium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1879 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, Fr. kimyacı.) Latince sözcük Vassili E. Samarski "Rus mühendis subay (1803-1870)" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

samba

Portekizce (Brezilya lehçesi) samba "Brezilya'de zenci kökenli bir dans" sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Kongo dilinde semba "göbek?" sözcüğünden alıntıdır.

samimi

Arapça yazılı örneği bulunmayan *ṣamīmī صميمى z "içten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣmm kökünden gelen ṣamīm صميم z "bir şeyin en iç kısmı, öz, ilik" sözcüğünün nisbet halidir.