samur

samba

Port (Brez) samba Brezilya'de zenci kökenli bir dans Kikongo semba göbek?

samimi

Ar *ṣamīmī صميمى z [nsb.] içten Ar ṣamīm صميم z [#ṣmm faˁīl sf.] bir şeyin en iç kısmı, öz, ilik

samizdat

Rus samizdát самизда́т z«kendi-yayım», Sovyet döneminde yasadışı olarak dağıtılan muhalif yayınlara verilen ad § Rus samo- kendi Rus izdátel′stvo изда́телство zyayınevi, yayım (§ Rus iz- dışarı yöneliş edatı, ex- Rus daty дать zvermek )

sampan

Fr/İng sampan Çin'e özgü yelkenli kayık Çin sam pán 舢舨 züç-tahta, a.a.

samsa

Fa samōsa/sambūse سموسه/سمبوسه z1. üç köşeli, 2. üçgen böreği

samur

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ḳāḳum u sincāb u ḳunduz u semmūr [ Meninski, Thesaurus, 1680]
semmūr vul. samur

Ar/Fa sammūr سمّور zsansargillerden kürkü makbul bir hayvan, martes zibellina OFa samor a.a.

Not: Karş. Rus sobol соболь (a.a.). Rusya'nın kuzeyinde yaşayan ve tarih boyunca Orta Doğu'ya Rusya'dan kürkü ihraç edilen hayvanın adı nihai olarak bir Kuzey dilinden alınmış olsa gerekir. Fr/İng sable (a.a.) Slav dillerinden alıntıdır. İt zibellina ve Fr simarre "samur yakalı kaftan", İspanyolca yoluyla Arapçadan alınmıştır.


10.12.2015
samurai

Fr/İng samurai eski dönemde Japon askeri (İlk kullanım: 1887 Pierre Loti, Fr. yazar.) Jap saburai daimyo'nun hizmetinde bulunan savaşçı, şövalye Jap saburaʰu hizmet etmek, maiyetinde bulunmak

san

<< ETü san sayı ETü sa- saymak +In

san|mak

<< ETü san-/saġın- sayılmak, sayı saymak ETü sa- düşünmek, saymak +In-

sanal

TTü san- +Al

sanat

Ar ṣanˁa(t) صنعة z [#ṣnˁ faˁla(t) msd.] Ar ṣanāˁa(t) صناعة z [faˁāla(t) msd.] ustalık, hüner, imalat Ar ṣanaˁa صنع zat yetiştirdi, ustalık ve beceri gerektiren bir iş yaptı