samur

samba

Portekizce (Brezilya lehçesi) samba "Brezilya'de zenci kökenli bir dans" sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Kongo dilinde semba "göbek?" sözcüğünden alıntıdır.

samimi

Arapça yazılı örneği bulunmayan *ṣamīmī صميمى z "içten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣmm kökünden gelen ṣamīm صميم z "bir şeyin en iç kısmı, öz, ilik" sözcüğünün nisbet halidir.

samizdat

Rusça samizdát самизда́т z "«kendi-yayım», Sovyet döneminde yasadışı olarak dağıtılan muhalif yayınlara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça samo- "kendi" ve Rusça izdátel′stvo изда́телство z "yayınevi, yayım" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Rusça sözcük Rusça iz- "dışarı yöneliş edatı, ex-" ve Rusça sözcük Rusça daty дать z "vermek" fiilinden alıntıdır. )

sampan

Fransızca ve İngilizce sampan "Çin'e özgü yelkenli kayık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Çince sam pán 舢舨 z "üç-tahta, Çin'e özgü yelkenli kayık" sözcüğünden alıntıdır.

samsa

Farsça samōsa veya sambūse سموسه/سمبوسه z "1. üç köşeli, 2. üçgen böreği" sözcüğünden alıntıdır.

samur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ḳāḳum u sincāb u ḳunduz u semmūr [ Meninski, Thesaurus, 1680]
semmūr vul. samur

Köken

Arapça ve Farsça sammūr سمّور z "sansargillerden kürkü makbul bir hayvan, martes zibellina" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen samor sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Karş. Rusça sobol соболь (aynı anlamda). Rusya'nın kuzeyinde yaşayan ve tarih boyunca Orta Doğu'ya Rusya'dan kürkü ihraç edilen hayvanın adı nihai olarak bir Kuzey dilinden alınmış olsa gerekir. sable (aynı anlamda) Slav dillerinden alıntıdır. İtalyanca zibellina ve Fransızca simarre "samur yakalı kaftan", İspanyolca yoluyla Arapçadan alınmıştır.


10.12.2015
samurai

Fransızca ve İngilizce samurai "eski dönemde Japon askeri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1887 Pierre Loti, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Japonca saburai "daimyo'nun hizmetinde bulunan savaşçı, şövalye" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca saburaʰu "hizmet etmek, maiyetinde bulunmak" fiilinden türetilmiştir.

san

Eski Türkçe san "sayı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sa- "saymak" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

san|mak

Eski Türkçe san- veya saġın- "sayılmak, sayı saymak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sa- "düşünmek, saymak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

sanal

Türkiye Türkçesi san- fiilinden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

sanat

Arapça ṣnˁ kökünden gelen ṣanˁa(t) صنعة z veya Arapça ṣanāˁa(t) صناعة z "ustalık, hüner, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ṣanaˁa صنع z "at yetiştirdi, ustalık ve beceri gerektiren bir iş yaptı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.