san|mak

sampan

Fr/İng sampan Çin'e özgü yelkenli kayık Çin sam pán 舢舨 züç-tahta, a.a.

samsa

Fa samōsa/sambūse سموسه/سمبوسه z1. üç köşeli, 2. üçgen böreği

samur

Ar/Fa sammūr سمّور zsansargillerden kürkü makbul bir hayvan, martes zibellina OFa samor a.a.

samurai

Fr/İng samurai eski dönemde Japon askeri (İlk kullanım: 1887 Pierre Loti, Fr. yazar.) Jap saburai daimyo'nun hizmetinde bulunan savaşçı, şövalye Jap saburaʰu hizmet etmek, maiyetinde bulunmak

san

<< ETü san sayı ETü sa- saymak +In

san|mak

ETü: "sayılmak" [ Uygurca Budist metinler, <1000]
oġul kızka sanmas [(ana babasının kalbini kıran) oğul veya kız evlat sayılmaz] (...) ol témin kişike sanur [hemen insan yerine konur] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol er χayl bile sandı [adam atlılarla birlikte sayıldı] KTü: sağınmak "düşünmek" [ Codex Cumanicus, 1303]
cogito [düşünürüm] - sagenurmen ... cogitatio [düşünce] - saginč

<< ETü san-/saġın- sayılmak, sayı saymak ETü sa- düşünmek, saymak +In-

 say-

Not: ETü ve TTü sa- fiilinin dönüşlü (refleksif) halidir. Erken Türkiye Türkçesinde "sayı saymak" anlamında san- ve "düşünmek" anlamında sağın- görülür. • Moğ sana- "düşünmek, saymak, hesaplamak" Türkçeden alıntı olmalıdır.

Benzer sözcükler: sandırmak, sanılmak

Bu maddeye gönderenler: sanal, sanı, sanık


11.12.2015
sanal

TTü san- +Al

sanat

Ar ṣanˁa(t) صنعة z [#ṣnˁ faˁla(t) msd.] Ar ṣanāˁa(t) صناعة z [faˁāla(t) msd.] ustalık, hüner, imalat Ar ṣanaˁa صنع zat yetiştirdi, ustalık ve beceri gerektiren bir iş yaptı

sanatoryum

YLat sanatorium şifa evi Lat sanare [f.] iyileştirmek, deva olmak, şifa vermek +(t)orium Lat sanus sağlıklı

sanayi

Ar ṣanāˀiˁ صَنَايِع z [#ṣnˁ faˁāˀil çoğ.] sanatlar, meslekler Ar ṣanˁa(t) صنعة z [t.]

sancak

<< OTü sançak mızrak, mızrağa takılan flama ETü sanç- saplamak, (sivri bir şey) sokmak +(g)Ak