sanem

sandalye

Yeni Yunanca sandália σανδάλια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca sandálion σανδάλιον z "ahşap ayakkabı tabanı, ahşap seki, altı düz kayık" sözcüğünün çoğuludur.

sandık

Arapça ṣndḳ kökünden gelen aynı anlama gelen ṣundūḳ veya ṣandūḳ صندوق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṣəndūḳā צנדוקא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca synthḗkē συνθήκη z "1. derleme, bir araya koyma, 2. sandık, dolap, depo" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sandre

Fransızca cendré "küllü, kül rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cendre "kül" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cinis, ciner- sözcüğünden evrilmiştir.

sanduka

Arapça ṣandūḳa(t) صندوقة z "sandık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṣndūḳā צנדוקא z sözcüğünden alıntıdır.

sandviç

İngilizce sandwich "ekmek arası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük John Montagu, 4th Earl of Sandwich "kumar masasından kalkmadan karnını doyurmasıyla ün kazanan bir İngiliz asılzadesi (1718-1792)" özel adından türetilmiştir.

sanem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
takı ˁÖmer ol ikisi ṣanemge kulluk kılur irdi [Ömer ile ikisi puta tapar idi]

Köken

Arapça ṣnm kökünden gelen ṣanam صنم z "put, ibadet edilen tasvir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṣelem, ṣəlem צֶלֶם z "her türlü tasvir, imge, ikona, put" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṣəlam צְלַם z "karartma, karalama, boyama, resmetme" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice fiil İbranice ve Aramice/Süryanice ṣalmoth צַלְמוֹת z "karanlık, zulmet" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Daha fazla bilgi için zulmet maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça terim, Hıristiyan-Süryani geleneğinde "ikon", Yahudi-Arami geleneğinde "put" anlamında kullanılan sözcükten alıntıdır ( ▪ Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 199). • İbranice ve Aramice sözcüğün asli anlamı "karalama, kara renkle boyama" olup, Arapça ẓulm ve ẓulmet "karanlık, karatma" eşdeğeridir ( ▪ Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1284-1285). Arapçada korunmuş olan /ṣ/ ve /ẓ/ ayrımı, Kuzeybatı Sami dillerinde mevcut değildir.

Benzer sözcükler

senem


10.12.2015
sangria

İspanyolca sangría "1. kanlı, 2. meyve suyu ve baharatlı şarap" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca sangrar "kan akıtmak, kanatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Bu sözcük İspanyolca sangre "kan" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen sanguis sözcüğünden evrilmiştir.

sanı

Türkiye Türkçesi san- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sanık

Türkiye Türkçesi san- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

sani

Arapça s̠ny kökünden gelen ṯāni ثانٍ z "ikiye katlayan, ikinci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iṯnān إثنان z "iki" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ṯanā ثَنَا z "çift koştu, katladı" fiilinden türetilmiştir.

saniter

Fransızca sanitaire veya İngilizce sanitary "sağlıkla ilgili, sıhhi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sanitas "sağlık" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince sanus "sağlıklı" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.