sapa

santrifüj

Fr centrifuge İng centrifuge merkezkaç (kuvvet) (İlk kullanım: 1687 Isaac Newton, İng. fizikçi.) § Lat centrum merkez Lat fuga kaçış

santur

Ar sanṭūr سنطور z [#snṭr q.] Fa santūr سنتور zkanuna benzer bir telli çalgı, cymbal ~? EYun psaltḗrion ψαλτήριον za.a. EYun psállō ψάλλω zgergin bir yayı parmakla çekmek, çınlatmak, telli çalgı çalmak +tēr

sanzatu

Fr sans atout kozsuz, iskambilde kozsuz oynanan el § Fr sans yoksunluk edatı, -siz (<< Lat sine a.a. ) Fr atout iskambilde koz (Fr à tout hepsine, hepsini Lat ad totum a.a. )

sap

<< ETü sap bıçak veya kılıç kabzası ≈ ETü sap- delmek, sivri bir şey sokmak

sap|mak

<< TTü sap- yoldan ayrılmak, şaşmak

sapa

TTü: "uzakça (zarf)" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
dur, şol χalvetce sapaca odaya gidelüm Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
sapa: partie extérieure d'une ville [şehrin dış kısmı]

<< OTü sapa yoldan uzak OTü *sap- +A

 sap-


15.06.2015
sapan

ETü sap-/sapı- şiddetle sallamak +(g)An

saparta

İt sabordo gemi bordasında top atışına mahsus dikdörtgen delik İt bordo gemi bordası

sapık

TTü sap- +Uk

sapır

onom sallama ve dökülme sesi

sapla|mak

<< ETü sapla- sap takmak ETü sap +lA-