sayıştay

saygın

TTü say- +gIn

sayha

Ar ṣayḥa(t) صيحة z [#ṣyḥ faˁla(t) mr.] haykırış, nara Ar ṣāḥa haykırdı

sayı

TTü say- +I(g) ETü sa-

sayıkla|mak

OTü sayık hayal, hezeyan +lA- OTü say- sanmak, düşünmek +Uk

sayın

Moğ sayin muhterem ≈ ETü sağ a.a.

sayıştay

sağışkur [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Divanı Muhasebat - Sağışkur - (Fr.) Cour des comptes [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
sayıştay: Devletçe harcanılan paraların hesaplarını denetleyen yüksek kuruluş.

YTü sayış- muhasebe etmek +tAy

 say-, kurultay


05.01.2016
saykal

Ar ṣayḳal صيقل z [#ṣḳl] cila

sayko

İng psycho [abb.] ruh hastası, manyak İng psychopath a.a.

saylav

ÇTü sayla- seçmek, saymak, hesaba katmak +Av ETü say-

sayman

TTü say- +mAn

sayrı

<< OTü sayru hasta << ETü *sanrıġ/*sandrıġ ETü sandrı- hezeyan etmek, sayıklamak