saylav

sayıkla|mak

OTü sayık hayal, hezeyan +lA- OTü say- sanmak, düşünmek +Uk

sayın

Moğ sayin muhterem ≈ ETü sağ a.a.

sayıştay

YTü sayış- muhasebe etmek +tAy

saykal

Ar ṣayḳal صيقل z [#ṣḳl] cila

sayko

İng psycho [abb.] ruh hastası, manyak İng psychopath a.a.

saylav

YTü: "seçim" [ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi, 1934]
YTü: "... seçilmiş kişi, milletvekili" [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
saylav = Meb'us

ÇTü sayla- seçmek, saymak, hesaba katmak +Av ETü say-

 say-

Not: Çağatay Türkçesinde bulunan bir fiilden YTü +Av ekiyle türetilmiştir.


20.08.2017
sayman

TTü say- +mAn

sayrı

<< OTü sayru hasta << ETü *sanrıġ/*sandrıġ ETü sandrı- hezeyan etmek, sayıklamak

sayvan

Fa sāye-bān سايه بان zgölgelik, tente, şemsiye

saz1

<< OTü saz 1. bataklık, 2. soluk (renk, beniz)

saz2

Fa sāz ساز z1. uygun [sıfat], 2. düzen, düzenek, aygıt, enstrüman [isim], 3. özellikle müzik aleti Fa sāχtan, sāz- ساختن, ساز zuydurmak, imal etmek, düzenlemek << OFa saχtan, saç- uymak, uydurmak