sebep

scooter

İng motor-scooter bir tür motosiklet (İlk kullanım: 1915 Autoped Co., Amer. imalatçı.) İng scooter iki küçük tekerlek, ayak tahtası ve direksiyondan oluşan kızak İng scoot seğirtmek, hızlı gitmek +er

script

İng script yazı, yazılı metin, senaryo Lat scriptum [pp. n.] yazılmış şey Lat scribere, script- yazmak << HAvr *(s)krei̯bʰ- sivri uçla kazımak, çentmek

se

Fa/OFa sih/sē سه/سي züç << EFa çi- a.a. ≈ Ave θri- a.a. << HAvr *tréi̯-e-s a.a.

seans

Fr séance oturum << OLat sedentia a.a. Lat sedere, sess- oturmak +entia

sebat

Ar ṯabāt ثبات z [#s̠bt faˁāl msd.] kalma, sabit olma, kalıcılık Ar ṯabata ثَبَتَ zkaldı

sebep

"yol" [ Kutadgu Bilig, 1069]
taḳı bir säbäb kör bu eḏgü isiz [iyiliğe ve kötülüğe götüren, gör, bir başka sebep/yol] "... araç, vasıta" [ Bergamalı Kadri, Müyessiretü'l-Ulûm, 1530]
kalem bir nesnedür ki bunuŋ sebebi ile kişi yazmasın kitāba ulaşdurur. "... gerekçe, neden" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sebeb pl. esbāb: Causa, motivum, occasio, argumentum, instrumentum, medium. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sebebīyet: Causa, ansa.

Ar sabab سبب z [#sbb faˁal ] 1. ip, urgan, 2. yol, rota, vasıta, araç, 3. gerekçe

Not: Orijinal anlamı "yol" olup, bugünkü yaygın anlamı mantıkçıların ıstılahıdır. İlk anlamı sebeplenmek "yolunu bulmak" deyiminde korunur. • Arapça sözcüğün sabba "sövdü, tahrik etti" fiiliyle anlam bağı kurulamaz.

Benzer sözcükler: sebebiyet, sebeplenmek, sebepsiz

Bu maddeye gönderenler: esbap, müsebbip


20.08.2017
sebil

Ar sabīl سبيل z [#sbl faˁīl sf.] 1. yol, rota, 2. (mec.) ahlak veya din yolu Aram şəbīl שבילא za.a. (her iki anlamda) Aram #şbl שבל zgötürme, sürme

sebt

Ar sabt سبت z [#sbt] Yahudilerin şabat günü, haftalık tatil ≈ İbr şābat שׁבּת z [#şbt] a.a.

sebükmağz

§ Fa sabuk hafif Fa maġz beyin

sebze

Fa sabzī سبزى zyeşillik, bitki Fa/OFa sabz سبز zyeşil, taze, yaş

seccade

Ar saccāda(t) سجّادة z [#scd faˁˁāl mesl.] namaz halısı Ar sacada سجد zsecde etti