sedef

seçenek

TTü seç- +AnAk

seçki

TTü seç- +gU

seçmen

TTü seç- +mAn

sedan

İng sedan 1. dört kişi tarafından taşınan üstü kapalı tahtırevan, 2. önü ve arkası görüntü ve uzunluk açısından eş olan otomobil modeli İt ?

sedatif

Fr sédatif sakinleştirici, müsekkin OLat sedativus a.a. Lat sedare [den.] oturtmak +(t)iv° Lat sedes oturak

sedef

[ Codex Cumanicus, 1303]
ruta [sedef] - Fa & Tr: sadaf [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
dürr ṣadefde dédiler āhūda nāf [inci sedefte dediler ceylanda misk]/ göŋül erenlerdedir cāhilde lāf sadefkâr "sedef işleyen" [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
ṣadefkār olan üstādlara hitāb idüp eydür ki

Ar ṣadaf صَدَف z [#ṣdf faˁal ] 1. istiridye, deniz kabuğu, 2. bir cilt hastalığı

Not: 20. yy ilk çeyreğine dek sadef صدف yazılır ve farklı telaffuz edildiğine dair bir ibareye rastlanmaz.

Benzer sözcükler: sedef hastalığı, sedefkâr


02.07.2015
sediman

Fr sédiment çökelti, tortu Lat sedimentum Lat sedere, sess- oturmak +ment°

sedir1

Ar ṣadr صدر z [#ṣdr faˁl ] 1. göğüs, 2. bir şeyin ön ve ileri kısmı, baş köşe

sedir2

Fr cèdre sedir ağacı EYun kédros κέδρος za.a.

sedye

İt sedia oturak, her çeşit sandalye İt sedere oturmak << Lat sedēre, sess- a.a. << HAvr *sed- a.a.

sefahat

Ar safāha(t) سفاهة z [#sfh faˁāla(t) msd.] ahlaksızlık, zevk ve eğlence Ar safiha سفه zahlaksız idi