sedir1

seçmen

TTü seç- +mAn

sedan

İng sedan 1. dört kişi tarafından taşınan üstü kapalı tahtırevan, 2. önü ve arkası görüntü ve uzunluk açısından eş olan otomobil modeli İt ?

sedatif

Fr sédatif sakinleştirici, müsekkin OLat sedativus a.a. Lat sedare [den.] oturtmak +(t)iv° Lat sedes oturak

sedef

Ar ṣadaf صَدَف z [#ṣdf faˁal ] 1. istiridye, deniz kabuğu, 2. bir cilt hastalığı

sediman

Fr sédiment çökelti, tortu Lat sedimentum Lat sedere, sess- oturmak +ment°

sedir1

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
ben ki mürüvvet ṣadrında oturmışsam ve fütüvvet kemerin bağlamışsam [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sadr: gögs, her nesnenüŋ evveli. (...) primus aut supremus locus accubitusve in consessu [mecliste önde gelen oturma yeri, baş köşe]. ṣadre geçürmek: Primas concedere [öncelik vermek]. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
sedīr سدير: Ar. ṣadr'dan galat. Odanın en yüksek yerinde üstüne minder veya yastık koymağa mahsus kerevet.

Ar ṣadr صدر z [#ṣdr faˁl ] 1. göğüs, 2. bir şeyin ön ve ileri kısmı, baş köşe

 sadr

Not: Ses değişimi kural dışıdır.

Benzer sözcükler: sedirlik


14.05.2015
sedir2

Fr cèdre sedir ağacı EYun kédros κέδρος za.a.

sedye

İt sedia oturak, her çeşit sandalye İt sedere oturmak << Lat sedēre, sess- a.a. << HAvr *sed- a.a.

sefahat

Ar safāha(t) سفاهة z [#sfh faˁāla(t) msd.] ahlaksızlık, zevk ve eğlence Ar safiha سفه zahlaksız idi

sefal(o)+

Fr céphalo+ İng cephalo+ [bileşik adlarda] kafa EYun kephalḗ κεφαλή zkafa << HAvr *ǵʰebʰ-l- a.a.

sefalet

Ar sufāla(t) سفالة z [#sfl fuˁāla(t) msd.] aşağı veya aşağıda olma, aşağılık olma Ar safala سفل zaşağı idi (≈ İbr/Aram #şpl שפל zaltta veya aşağıda olma, sefil olma ≈ Akad şapālu alt, aşağı )