segâh

sefer

Arapça sfr kökünden gelen safar سَفَر z "uzun yürüyüş, yolculuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice səphar ספר z "1. kesme, 2. sınır, serhat, 3. yazı yazma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça saparru "at arabası veya el arabası" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sefih

Arapça sfh kökünden gelen safīh سفيه z "akılsız, ahlaksız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safiha veya safuha سفه z "akılsız idi, ciddiyet ve bilgelikten yoksun idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

sefil

Arapça sfl kökünden gelen safīl veya safil سَفِيل/سَفِل z "alçak, aşağı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safala سَفَلَ z "alçak ve aşağı idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

sefine

Arapça sfn kökünden gelen safīna(t) سفينة z "gemi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice səphīnā veya saphīntā ספינא/ספינתא z "1. düz kesilmiş tahta, levha, sal, 2. gemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça sapānu "düzlemek, düzeltmek" fiili ile eş kökenlidir.

sefir

Arapça sfr kökünden gelen safīr سفير z "elçi, arabulucu, bir aşiretin diğerine gönderdiği haberci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safar سفر z "uzun yol yürüme, yolculuk" sözcüğünün faˁīl vezninde sıfatıdır.

segâh
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
mehterχāne-i Cemşīd tabılları urulup segāh maḳāmı fasıllarıyle

Köken

Farsça se-gāh سهگاه z "üç-durak veya üçüncü durak, müzikte bir perde" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için se, +gâh maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

çargâh, dügâh, yegâh


01.10.2014
segman

Fransızca segment "mafsal, eklem, bölüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen segmentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secare, sect- "kesmek, bölmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sek- "kesmek" biçiminden evrilmiştir.

segment

İngilizce segment "mafsal, eklem, kesim" sözcüğünden alıntıdır.

seğir|mek

Eski Türkçe sékri- "sıçramak, hamle etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sékiz "uyanık, canlı" sözcüğünden Eski Türkçe +I- ekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation sf. 2:480)

seğmen

Farsça sagbān سگبان z "köpek bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır.

seher

Arapça sḥr kökünden gelen saḥar سَحَر z "gün ağarması, tan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şaḥar שַׁחַר z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şēru sözcüğü ile eş kökenlidir.