seher

segâh

Farsça se-gāh سهگاه z "üç-durak veya üçüncü durak, müzikte bir perde" sözcüğünden alıntıdır.

segman

Fransızca segment "mafsal, eklem, bölüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen segmentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secare, sect- "kesmek, bölmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sek- "kesmek" biçiminden evrilmiştir.

segment

İngilizce segment "mafsal, eklem, kesim" sözcüğünden alıntıdır.

seğir|mek

Eski Türkçe sékri- "sıçramak, hamle etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sékiz "uyanık, canlı" sözcüğünden Eski Türkçe +I- ekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation sf. 2:480)

seğmen

Farsça sagbān سگبان z "köpek bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır.

seher
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
sözüŋ çıksa andın saḥar tanı teg [sözün çıksa ondan seher yeli gibi] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sahar: taŋ. Antelucanum tempus [gün doğumundan önceki zaman].

Köken

Arapça sḥr kökünden gelen saḥar سَحَر z "gün ağarması, tan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şaḥar שַׁחַר z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şēru sözcüğü ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

alesseher

Bu maddeye gönderenler

sahur


14.05.2015
sehiv

Arapça shw kökünden gelen sahw سهو z "dikkatsizlikle yapılan hata, unutkanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahā "dikkatsizlik veya unutkanlık yaptı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

sehpa

Farsça se-pāy سه پاى z "üçayak, tripod" sözcüğünden alıntıdır.

sek

Fransızca sec "kuru, su katılmamış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince siccus "kuru" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sei̯k- "suyu akmak" biçiminden evrilmiştir.

sek|mek

Orta Türkçe sek- "adım atmak, hoplamak" fiilinden evrilmiştir.

sekans

Fransızca séquence "süre içinde peş peşe giden şeyler, dizi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sequentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sequi, secut- "izlemek, takip etmek, peşinden gelmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ- "izlemek, peşinden gitmek" biçiminden evrilmiştir.