sekant

sehiv

Arapça shw kökünden gelen sahw سهو z "dikkatsizlikle yapılan hata, unutkanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahā "dikkatsizlik veya unutkanlık yaptı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

sehpa

Farsça se-pāy سه پاى z "üçayak, tripod" sözcüğünden alıntıdır.

sek

Fransızca sec "kuru, su katılmamış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince siccus "kuru" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sei̯k- "suyu akmak" biçiminden evrilmiştir.

sek|mek

Orta Türkçe sek- "adım atmak, hoplamak" fiilinden evrilmiştir.

sekans

Fransızca séquence "süre içinde peş peşe giden şeyler, dizi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sequentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sequi, secut- "izlemek, takip etmek, peşinden gelmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ- "izlemek, peşinden gitmek" biçiminden evrilmiştir.

sekant
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
sekant: [trigonometride bir kavram]

Köken

Fransızca sécante veya Almanca Sekant "bir daireyi kesen açı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1583 Thomas Fincke, Dan. matematikçi.) Bu sözcük Latince secans "kesen" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince secare "kesmek, ayırmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için segman maddesine bakınız.


29.09.2017
sekban

Farsça sagbān سگبان z "köpek bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sag سگ z "köpek" (NOT: Bu sözcük Sanskritçe śvaka श्वक z "«köpek-gibi», kurt" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱwóns biçiminden evrilmiştir. ) ve Farsça bān بان z "bakan, güden" sözcüklerinin bileşiğidir.

sekel

Fransızca séquelle "bir şeyin devamı veya izleyeni, tıpta bir hastalığın devamında görülen ikincil belirti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sequela "bir şeyin devamı, müteakip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sequi "izlemek" fiilinden türetilmiştir.

sekene

Arapça skn kökünden gelen sakana(t) سكنة z "bir yerde oturanlar, sakinler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sākin ساكن z "oturan" sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

seki1

Eski Türkçe sekü "ayaklık, basamak, banko" sözcüğünden evrilmiştir.

seki2

Türkiye Türkçesi sekil "at ayağındaki aklık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.