seks

sekiz

<< ETü sekiz/sekkiz 8

sekonder

Fr secondaire ikincil, tali << Lat secundarius a.a. Lat secundus «takip eden», ikinci +ari° Lat sequi, sec- izlemek, takip etmek

sekoya

YLat sequoia Kaliforniya'da yetişen kızıl çam cinsi (İlk kullanım: 1847 Endlicher, Amer. botanikçi.) öz Sequoiah Cherokee yazısını geliştiren kızılderili öğretmen ve düşünür (1760-1843)

sekresyon

Fr secrétion salgı Lat secernere ayrışmak, (sıvı) süzülmek, salgılanmak +(t)ion Lat se+ cernere, cret- ayırmak, elemek, süzmek

sekreter

Fr secrétaire kâtip OLat secretarius sır kâtibi, özel kalem müdürü Lat secretus ayrık, gizli, özel +ari° Lat se+ cernere, cret- ayırmak, elemek

seks

seksüel [ Cumhuriyet - gazete, 1938]
seksoloji [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
cinslik bilimi, seksoloji = Sexologie seks "cinsel ilgi veya ilişki" [ Cumhuriyet - gazete, 1952]
Aşk Tekniği: Dünyanın her köşesinde büyük rağbet gören bu seks kitabı ülkemizde de kapışılmaktadır.

Fr sexe İng sex 1. cinsiyet, dişi veya erkek olma durumu, 2. cinsel birleşme Lat sexūs ayrışma, dişi ve erkek ayrışması, cinsiyet ≈ Lat secare, sect- bölmek, ayırmak

 segman

Not: Özgün anlamı "cinsiyet, dişi ve erkek olma hali" iken, "tenasül, cinsel ilişki" anlamı İngilizcede 1929'dan itibaren, Fransızcada 1940'larda, Türkçede 1952'de kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler: seks kölesi, seksolog, seksoloji, seksoman, seksüel


18.12.2017
seksapel

İng sex appeal cinsel çekicilik

seksek

<< TTü sek sek

seksen

<< ETü seksön 80 << ETü sekiz on

seksi

İng sexy cinsel cazibe sahibi

seksist

İng sexist cinsiyet bazında ayrım yapan, cinsiyetçi İng sex cinsiyet +ist°