selef

selase

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünden alıntıdır.

selatin

Arapça slṭn kökünden gelen salāṭin سلاطن z "sultanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sulṭān سلطان z sözcüğünün faˁālil vezninde murabba (dörtlü) çoğuludur.

selb

Arapça slb kökünden gelen salb سلب z "zorla götürme, yerinden kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaba "zorla götürdü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

sele1

Arapça ve Farsça salla سلّة z "hasırdan örülmüş sepet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen salā סלא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen sellū sözcüğü ile eş kökenlidir.

sele2

Fransızca selle "eyer, bisiklet oturağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sella "eyer" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *sed-la biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden türetilmiştir.

selef
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ali Bey terc., Kitab-ı Mukaddes, 1665]
cümle kavim bî-nihâye cümle selefleri gibi bile giderler [ Meninski, Thesaurus, 1680]
selef & vul. selefler. Pl. eslāf [eskiler, atalar]

Köken

Arapça slf kökünden gelen salaf سلف z "1. önceleme, eskiden olma, 2. öncekiler, eskiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sālif سالف z "eski, önceki, geçmiş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça salufa سلف z "geçti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Benzer sözcükler

eslaf

Bu maddeye gönderenler

selefî


14.03.2020
selefî

Arapça salafī سلفى z "İslam'ın ilk çağına dönmeyi savunan dini ve siyasi hareket" sözcüğünden türetilmiştir.

seleksiyon

Fransızca séléction "seçki, seçim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen selectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince seligere "seçip ayırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir.

selektör

Fransızca sélécteur "seçici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen selector sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince seligere fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

selem

Arapça slm kökünden gelen salam سلم z "İslam hukukunda malı sonradan teslim etmek üzere peşin ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima سلم z "emin idi, güvendi" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

selentere

Fransızca coelentérés "denizanası ve benzerlerini içeren hayvan grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca koîlos κοῖλος z "çukur, içi boş, kof" ve Eski Yunanca énteron έντερον z "iç, iç organları" sözcüklerinin bileşiğidir.