self

seleksiyon

Fransızca séléction "seçki, seçim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen selectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince seligere "seçip ayırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir.

selektör

Fransızca sélécteur "seçici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen selector sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince seligere fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

selem

Arapça slm kökünden gelen salam سلم z "İslam hukukunda malı sonradan teslim etmek üzere peşin ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima سلم z "emin idi, güvendi" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

selentere

Fransızca coelentérés "denizanası ve benzerlerini içeren hayvan grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca koîlos κοῖλος z "çukur, içi boş, kof" ve Eski Yunanca énteron έντερον z "iç, iç organları" sözcüklerinin bileşiğidir.

selenyum

Yeni Latince selenium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1817 Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca selḗnē σελήνη z "ay" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir.

self
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

selfservis "hizmet personeli olmayan (lokanta)" [ Milliyet - gazete, 1962]
Burası 'self-servis' bir lokantaydı. Herkesle birlikte tanınmış artist de kuyruğa girdi ve yemeğini alıp masaya oturdu. self determinasyon "öz yönetim" [ Cumhuriyet - gazete, 1964]
bağımsızlığımızın ve self determinasyon hakkımızın tanınması...

Köken

İngilizce self "kendi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *selb- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *selbʰ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *swé biçiminden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için solo maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

self determinasyon, self help, self hipnoz, self kontrol, self motivasyon, self referans, self servis

Bu maddeye gönderenler

selfie


28.11.2020
selfie

İngilizce selfie "cep telefonunun reverse kamerasıyla çekilen fotoğraf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce self "kendi" sözcüğünden türetilmiştir.

selim

Arapça slm kökünden gelen salīm سليم z "güvenilir, barışık, sağ, sağlıklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima سلم z "emin idi, güvendi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

selofan

Cellophane "selülozdan elde edilen şeffaf madde" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1911 Jacques Brandenberger, İsviçr. kimyacı.) Bu sözcük Fransızca cellulose diaphane "şeffaf selüloz" deyiminden türetilmiştir.

seloteyp

Sellotape "saydam yapışkan bant markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1937 Colin Kininmonth ve George Gray, İng. mühendis.) Bu sözcük İngilizce cellulose "selüloz" ve İngilizce tape "bant" sözcüklerinin bileşiğidir.

selpak

Selpak "kağıt peçete markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1970 İpek Kâğıt, Eczacıbaşı grubu.) Bu sözcük Türkiye Türkçesi selüloz paket deyiminden türetilmiştir.