semai

selvi

Arapça ve Farsça sarv سرو z "kozalaklı bir ağaç, cypressus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şarwīn veya şarwaynā veya şurbinnā שרוין z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şurmēnu veya şurˁīnu sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 17.3 349-353)

sema1

Arapça smw kökünden gelen samāˀ سماء z "1. üst, yüksek, en üstte olan, 2. çatı, tavan, ayakkabının üst kısmı vb. 3. gökyüzü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samā سما z "yüksek idi, yükseldi, yüceldi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

sema2

Arapça smˁ kökünden gelen samāˁ سماع z "dinleti, müzik, raks" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samaˁa سَمَعَ z "duydu, dinledi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

semafor

Fransızca sémaphore "denizcilikte flamalarla işaretleşme sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sḗma σήμα z "işaret, simge, gösterge" ve Eski Yunanca phóros φόρος z "taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phérō, phor- φέρω z "taşımak, getirmek" fiilinden türetilmiştir.

semah

Arapça smˁ kökünden gelen samāˁ سماع z "dinleme, dinleti" sözcüğünden alıntıdır.

semai
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
semāˁī: Ad choream pertinens [raksa ilişkin] & chorea aut cantus velox [hızlı tempoda raks veya şarkı].

Köken

Arapça samāˁī سماعى z "dinleti, konser" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça smˁ kökünden gelen samāˁ سماع z "dinleme" sözcüğünün nisbet halidir.

Daha fazla bilgi için sema2 maddesine bakınız.


14.03.2020
semantik

Fransızca semantique "anlama ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1897 Michel Bréal, Fr. düşünür.) Fransızca sözcük Eski Yunanca sēmantikós σημαντικός z "anlam ifade eden, anlamlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sēmaínō σημαίνω z "işaret etmek, anlam ifade etmek" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sḗma σήμα z "işaret, simge, gösterge" sözcüğünden türetilmiştir.

semaver

Rusça samovar "içinde ısıtıcı tertibatı olan çay pişirme cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça samo "kendi" ve Rusça varit' "kaynamak" sözcüklerinin bileşiğidir.

semavi

Arapça samāwī سماوى z "gökyüzüne ait, göksel, gök rengi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça smw kökünden gelen samāˀ سماء z "gökyüzü" sözcüğünün nisbet halidir.

sembol

Fransızca symbole "1. gizli anlamı olan söz, 2. simge, işaret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sýmbolon σύμβολον z "retorikte iki anlamı birleştiren sözcük, parola, simge" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca symbállō συμβάλλω, συμβολ- z "bir araya atmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

semen

Latince semen, semin- "tohum" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *séh₁-mn̥ (*sḗ-mn̥) biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seh₁- (*sē-) "tohum ekmek" kökünden +men ekiyle türetilmiştir.