semer

semaver

Rusça samovar "içinde ısıtıcı tertibatı olan çay pişirme cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça samo "kendi" ve Rusça varit' "kaynamak" sözcüklerinin bileşiğidir.

semavi

Arapça samāwī سماوى z "gökyüzüne ait, göksel, gök rengi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça smw kökünden gelen samāˀ سماء z "gökyüzü" sözcüğünün nisbet halidir.

sembol

Fransızca symbole "1. gizli anlamı olan söz, 2. simge, işaret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sýmbolon σύμβολον z "retorikte iki anlamı birleştiren sözcük, parola, simge" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca symbállō συμβάλλω, συμβολ- z "bir araya atmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

semen

Latince semen, semin- "tohum" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *séh₁-mn̥ (*sḗ-mn̥) biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seh₁- (*sē-) "tohum ekmek" kökünden +men ekiyle türetilmiştir.

semender

Farsça samandar سامندر/سمندر z "ateşten beslenen efsane kuşu, phoeniks" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen salamándra σαλαμάνδρα z sözcüğü ile eş kökenlidir.

semer
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, 1402 yılından önce]
semer [yük hayvanı palanı]

Köken

Yeni Yunanca sagmárion σαγμάριον z "yük hayvanlarına mahsus semer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ságma σάγμα z sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Yunanca sáttō, sag- σάττω, σαγ- z "yüklemek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

somye (sommelier)


26.09.2017
semere

Arapça s̠mr kökünden gelen ṯamara(t) ثمرة z "ürün, meyve" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯamara ثمر z "ürün verdi" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir.

semi+

Fransızca ve İngilizce semi+ "[bileşik adlarda] yarı" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince semi "yarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sēmi- biçiminden evrilmiştir.

semifinal

İngilizce semi-final "yarı final" sözcüğünden alıntıdır.

seminer

Fransızca séminaire "1. ruhban okulu, 2. üniversitede grup çalışması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince seminarium "tohum yatağı, fidanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince semen "tohum" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

semir|mek

Eski Türkçe semri- "yağlanmak, şişmanlamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe semiz "yağlı" sözcüğünden Eski Türkçe +I- ekiyle türetilmiştir.