seminer

semender

Farsça samandar سامندر/سمندر z "ateşten beslenen efsane kuşu, phoeniks" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen salamándra σαλαμάνδρα z sözcüğü ile eş kökenlidir.

semer

Yeni Yunanca sagmárion σαγμάριον z "yük hayvanlarına mahsus semer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ságma σάγμα z sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Yunanca sáttō, sag- σάττω, σαγ- z "yüklemek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

semere

Arapça s̠mr kökünden gelen ṯamara(t) ثمرة z "ürün, meyve" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯamara ثمر z "ürün verdi" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir.

semi+

Fransızca ve İngilizce semi+ "[bileşik adlarda] yarı" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince semi "yarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sēmi- biçiminden evrilmiştir.

semifinal

İngilizce semi-final "yarı final" sözcüğünden alıntıdır.

seminer
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Eğer 18 saat ders, seminer ve lâboratuvar ile beraber sayılıyorsa

Köken

Fransızca séminaire "1. ruhban okulu, 2. üniversitede grup çalışması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince seminarium "tohum yatağı, fidanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince semen "tohum" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için semen maddesine bakınız.


29.09.2017
semir|mek

Eski Türkçe semri- "yağlanmak, şişmanlamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe semiz "yağlı" sözcüğünden Eski Türkçe +I- ekiyle türetilmiştir.

semiyotik

Fransızca sémiotique "işaretbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sēmiotikós σημιοτικός z "simge ve işaretlere ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sēmeiósis σημεῖον z "işaret etme, gösterme" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca sḗma σήμα z "işaret" sözcüğünden +sis ekiyle türetilmiştir.

semiz

Eski Türkçe semiz "yağlı, şişman" sözcüğünden evrilmiştir.

semolina

İngilizce semolina "kaba öğütülmüş buğday unu, irmik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca aynı anlama gelen semola sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen simil sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca semídālis σεμίδαλις z "kepekli un veya arpa unu, irmik, arpa bulamacı, keşkek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice samīdā סמידא z "un" sözcüğünden alıntıdır.

sempati

Fransızca sympathie "duygusal yakınlık, duygudaşlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sympathía veya sympátheia συμπάθεια z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pásχō, path- πάσχω, παθ- z "hissetme, acı duyma" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.