semolina

semifinal

İngilizce semi-final "yarı final" sözcüğünden alıntıdır.

seminer

Fransızca séminaire "1. ruhban okulu, 2. üniversitede grup çalışması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince seminarium "tohum yatağı, fidanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince semen "tohum" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

semir|mek

Eski Türkçe semri- "yağlanmak, şişmanlamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe semiz "yağlı" sözcüğünden Eski Türkçe +I- ekiyle türetilmiştir.

semiyotik

Fransızca sémiotique "işaretbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sēmiotikós σημιοτικός z "simge ve işaretlere ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sēmeiósis σημεῖον z "işaret etme, gösterme" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca sḗma σήμα z "işaret" sözcüğünden +sis ekiyle türetilmiştir.

semiz

Eski Türkçe semiz "yağlı, şişman" sözcüğünden evrilmiştir.

semolina
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1996]
Samsun Mısır İrmiği fabrikasının iki tane markası var: Corn Semolina ve Temel.

Köken

İngilizce semolina "kaba öğütülmüş buğday unu, irmik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca aynı anlama gelen semola sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen simil sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca semídālis σεμίδαλις z "kepekli un veya arpa unu, irmik, arpa bulamacı, keşkek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice samīdā סמידא z "un" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için simit maddesine bakınız.


01.10.2017
sempati

Fransızca sympathie "duygusal yakınlık, duygudaşlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sympathía veya sympátheia συμπάθεια z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pásχō, path- πάσχω, παθ- z "hissetme, acı duyma" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sempatizan

Fransızca sympathisant "sempati duyan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sympathiser "sempati duymak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca sympathie sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.

sempozyum

Fransızca ve İngilizce symposium "sohbet toplantısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince symposium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sympósion συμπόσιον z "içki sofrası, işret, beraber içki içme" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pósis πόσις z "içme, içiş" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pínō, po- πίνω, πο- z "içmek" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

semptom

Fransızca symptome "hastalık arazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sýmptōma σύμπτωμα z "rastlantı, denk gelen şey, araz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca píptō, ptō- πίπτω, πτω- z "düşmek" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peth₂- (*pet-) "düşmek, uçmak" kökünden türetilmiştir.

semt

Arapça smt kökünden gelen samt سمت z "1. taraf, yön, yol, 2. kentin bölümü, 3. astronomide azimut" sözcüğünden alıntıdır.