sene

senbernar

Fransızca Saint-Bernard "İsviçre'de St. Bernard manastırı rahipleri tarafından yetiştirilen köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Saint Bernard "Alplerde bir dağ geçidi ve manastır" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Bernard de Menthon "Fransız keşiş ve manastır reformcusu (10. yy)" özel adından türetilmiştir.

sendele|mek

Türkiye Türkçesi sendere- "sarsılmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sendika

Fransızca syndicat "ortak bir çıkarı korumak için kişi veya şirketlerin kurduğu birlik, meslek örgütü, kredi konsorsiyumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince syndicus "kayyım, alacaklıların haklarını temsil etmek için mahkeme tarafından tayin edilen kimse" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sýndikos σύνδικος z "avukat, hukuki vekil, özellikle bir topluluğun haklarını savunan temsilci" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dikḗ δική z "hukuk, yargı" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *díḱ-eh₂ (*díḱ-ā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dei̯ḱ- "işaret etmek, belirtmek, adını koymak, resmen ilan etmek" kökünden türetilmiştir.

sendikasyon

Fransızca ve İngilizce syndication "1. şirket veya kişilerin ortak bir çıkar için işbirliği yapması, 2. bankaların kredi riskini paylaşmada uyguladığı bir işbirliği yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce syndiquer veya to syndicate fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

sendrom

Fransızca syndrome "bir dizi semptomun bir arada bulunmasıyla oluşan tıbbi görünüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca syndromḗ συνδρομή z "birlikte koşma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tréχō, drom- τρέχω, δρομ- z "koşmak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sene
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Neşrî, Kitab-ı Cihannümâ, 1492]
ol sene içinde kendüsi Yeŋi-Şehire gelüb

Köken

Arapça snA kökünden gelen sana(t) سنة z "yıl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şnA kökünden gelen şənā שְׁנָא z "1. yinelemek, dönmek, dönüşmek, 2. yıl" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen şānāh שָׁנָה z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) İbranice sözcük Aramice/Süryanice şənī שְׁנִי z "iki" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.

Ek açıklama

Sami dillerinde "iki" ve "yineleme" anlamlarına gelen kök Aramca ve İbraniceye /ş/ שׁ , Arapçaya /ṯ/ ث‎ sesiyle yansır. Karş. sani, saniye. Buna karşılık Aramice lehçelerden Arapçaya alıntıda ş/ > /s/ beklenir.

Benzer sözcükler

senelerce, senelik, senevî


07.04.2019
senet

Arapça snd kökünden gelen sanad سند z "dayanak, destek, iddia veya rivayetin delili, borç belgesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanada سند z "dayandı, istinat etti" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

senezoik

Fransızca cénozoïque veya İngilizce cainozoic veya cenozoic "«yeni hayvanat», halen içinde olduğumuz jeolojik çağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kainós καινός z "yeni" ve Eski Yunanca zōion ζῷον z "hayvan" sözcüklerinin bileşiğidir.

senfoni

Fransızca symphonie "klasik müzikte bir form" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen sinfonia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca symphonía συμφονία z "sesdeşlik, ses uyumu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phonḗ φονή z "ses" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir.

seng

Farsça sang سنگ z "taş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen sag veya sang sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Paul Horn, Etym. der neupersischen Sprache sf. 165)

seniye

Arapça snw kökünden gelen sanīya(t) سنيّة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanī سني z "palak, muhteşem, yüce, hükümdarlar için kullanılan bir sıfat" sözcüğünün faˁīla(t) vezninde dişilidir. Bu sözcük Arapça sanā سنا z "parladı, ışıdı, yüceldi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.