senezoik

sendika

Fransızca syndicat "ortak bir çıkarı korumak için kişi veya şirketlerin kurduğu birlik, meslek örgütü, kredi konsorsiyumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince syndicus "kayyım, alacaklıların haklarını temsil etmek için mahkeme tarafından tayin edilen kimse" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sýndikos σύνδικος z "avukat, hukuki vekil, özellikle bir topluluğun haklarını savunan temsilci" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dikḗ δική z "hukuk, yargı" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *díḱ-eh₂ (*díḱ-ā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dei̯ḱ- "işaret etmek, belirtmek, adını koymak, resmen ilan etmek" kökünden türetilmiştir.

sendikasyon

Fransızca ve İngilizce syndication "1. şirket veya kişilerin ortak bir çıkar için işbirliği yapması, 2. bankaların kredi riskini paylaşmada uyguladığı bir işbirliği yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce syndiquer veya to syndicate fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

sendrom

Fransızca syndrome "bir dizi semptomun bir arada bulunmasıyla oluşan tıbbi görünüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca syndromḗ συνδρομή z "birlikte koşma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tréχō, drom- τρέχω, δρομ- z "koşmak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sene

Arapça snA kökünden gelen sana(t) سنة z "yıl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şnA kökünden gelen şənā שְׁנָא z "1. yinelemek, dönmek, dönüşmek, 2. yıl" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen şānāh שָׁנָה z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) İbranice sözcük Aramice/Süryanice şənī שְׁנִי z "iki" sözcüğünden türetilmiştir.

senet

Arapça snd kökünden gelen sanad سند z "dayanak, destek, iddia veya rivayetin delili, borç belgesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanada سند z "dayandı, istinat etti" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

senezoik
Köken

Fransızca cénozoïque veya İngilizce cainozoic veya cenozoic "«yeni hayvanat», halen içinde olduğumuz jeolojik çağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kainós καινός z "yeni" ve Eski Yunanca zōion ζῷον z "hayvan" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için zo(o)+ maddesine bakınız.


16.02.2018
senfoni

Fransızca symphonie "klasik müzikte bir form" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen sinfonia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca symphonía συμφονία z "sesdeşlik, ses uyumu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phonḗ φονή z "ses" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir.

seng

Farsça sang سنگ z "taş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen sag veya sang sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Paul Horn, Etym. der neupersischen Sprache sf. 165)

seniye

Arapça snw kökünden gelen sanīya(t) سنيّة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanī سني z "palak, muhteşem, yüce, hükümdarlar için kullanılan bir sıfat" sözcüğünün faˁīla(t) vezninde dişilidir. Bu sözcük Arapça sanā سنا z "parladı, ışıdı, yüceldi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

senkop

Fransızca syncope "kesinti, gramerde bir hecenin yutulması, tıpta kısa süreli bilinç kaybı, müzikte aksak ritm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkópē συνκόπη z "kesinti" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca koptō κοπτω z "kesmek" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)kop- biçiminden evrilmiştir. )

senkretik

Fransızca syncrétique "zıt ilkelerin bir araya gelmesiyle oluşan, karma (özellikle din)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkrētikós συνκρητικός z "Girit kentlerinin oluşturduğu federasyona ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz (EYun) Krḗta Kρήτα z "Girit" özel adından syn+ önekiyle türetilmiştir.