senkop

senet

Arapça snd kökünden gelen sanad سند z "dayanak, destek, iddia veya rivayetin delili, borç belgesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanada سند z "dayandı, istinat etti" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

senezoik

Fransızca cénozoïque veya İngilizce cainozoic veya cenozoic "«yeni hayvanat», halen içinde olduğumuz jeolojik çağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kainós καινός z "yeni" ve Eski Yunanca zōion ζῷον z "hayvan" sözcüklerinin bileşiğidir.

senfoni

Fransızca symphonie "klasik müzikte bir form" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen sinfonia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca symphonía συμφονία z "sesdeşlik, ses uyumu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phonḗ φονή z "ses" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir.

seng

Farsça sang سنگ z "taş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen sag veya sang sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Paul Horn, Etym. der neupersischen Sprache sf. 165)

seniye

Arapça snw kökünden gelen sanīya(t) سنيّة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanī سني z "palak, muhteşem, yüce, hükümdarlar için kullanılan bir sıfat" sözcüğünün faˁīla(t) vezninde dişilidir. Bu sözcük Arapça sanā سنا z "parladı, ışıdı, yüceldi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

senkop
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Vakit - gazete, 1929]
Zan olunduğuna göre bir senkop yahut kalp damarlarından birinin kopmasile üç saat sonra ani bir ölüm geldi.

Köken

Fransızca syncope "kesinti, gramerde bir hecenin yutulması, tıpta kısa süreli bilinç kaybı, müzikte aksak ritm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkópē συνκόπη z "kesinti" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca koptō κοπτω z "kesmek" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)kop- biçiminden evrilmiştir. )

Daha fazla bilgi için köfte maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

engebe (kofti), koma2


15.02.2020
senkretik

Fransızca syncrétique "zıt ilkelerin bir araya gelmesiyle oluşan, karma (özellikle din)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkrētikós συνκρητικός z "Girit kentlerinin oluşturduğu federasyona ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz (EYun) Krḗta Kρήτα z "Girit" özel adından syn+ önekiyle türetilmiştir.

senkromeç

İngilizce synchro-mesh "farklı hızda dönen iki dişlinin hızını eşitleyen mekanizma" sözcüğünden alıntıdır.

senkronize

Fransızca synchroniser fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Eski Yunanca synχrónos συνχρόνος z "eşzamanlı" veya İngilizce synchronize "eşzamanlı olmak, eşzamanlı kılmak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce fiil Eski Yunanca χrónos χρόνος z "zaman" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sensor

İngilizce sensor "sinyal veya harekete duyarlı cihaz, fotoelektrik hücre" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to sense "duymak, hissetmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sensus "duyma, duyum, algı" sözcüğünden alıntıdır.

sent

İngilizce cent "doların yüzde biri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca cent "yüz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen centum sözcüğünden evrilmiştir.