senkronize

seng

Farsça sang سنگ z "taş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen sag veya sang sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Paul Horn, Etym. der neupersischen Sprache sf. 165)

seniye

Arapça snw kökünden gelen sanīya(t) سنيّة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanī سني z "palak, muhteşem, yüce, hükümdarlar için kullanılan bir sıfat" sözcüğünün faˁīla(t) vezninde dişilidir. Bu sözcük Arapça sanā سنا z "parladı, ışıdı, yüceldi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

senkop

Fransızca syncope "kesinti, gramerde bir hecenin yutulması, tıpta kısa süreli bilinç kaybı, müzikte aksak ritm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkópē συνκόπη z "kesinti" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca koptō κοπτω z "kesmek" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)kop- biçiminden evrilmiştir. )

senkretik

Fransızca syncrétique "zıt ilkelerin bir araya gelmesiyle oluşan, karma (özellikle din)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkrētikós συνκρητικός z "Girit kentlerinin oluşturduğu federasyona ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz (EYun) Krḗta Kρήτα z "Girit" özel adından syn+ önekiyle türetilmiştir.

senkromeç

İngilizce synchro-mesh "farklı hızda dönen iki dişlinin hızını eşitleyen mekanizma" sözcüğünden alıntıdır.

senkronize
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1946]
bu parçaların mikrosaniyelerle senkronize edilmesi, yani tam bir armoni ile çalışması senkron [ Cumhuriyet - gazete, 1957]
trifaze, senkron, asenkron, değişen hızlı, komütatörlü motorlar

Köken

Fransızca synchroniser fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Eski Yunanca synχrónos συνχρόνος z "eşzamanlı" veya İngilizce synchronize "eşzamanlı olmak, eşzamanlı kılmak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce fiil Eski Yunanca χrónos χρόνος z "zaman" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kron(o)+ maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ad olarak kullanılan senkron sözcüğü Türkçeye özgü bir türevdir.

Benzer sözcükler

asenkron, senkron, senkroni, senkronisite, senkronizasyon, senkronizatör

Bu maddeye gönderenler

senkromeç


30.09.2017
sensor

İngilizce sensor "sinyal veya harekete duyarlı cihaz, fotoelektrik hücre" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to sense "duymak, hissetmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sensus "duyma, duyum, algı" sözcüğünden alıntıdır.

sent

İngilizce cent "doların yüzde biri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca cent "yüz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen centum sözcüğünden evrilmiştir.

sentaks

Fransızca syntaxe, syntact- "sözdizimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen syntáksis συντάξις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tássō, tag- τάσσω, ταγ- z "dizmek, düzenlemek" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sentez

Fransızca synthèse, synthet- "bir araya getirme, bağdaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sýnthesis σύνθεσις z "birleştirme, bir araya koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

senyör

Fransızca seigneur "bey, efendi, hazret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince senior "daha yaşlı, çok yaşlı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince senex, sen- "yaşlı, pir" sözcüğünün kıyas halidir.