sepele|mek

sent

İngilizce cent "doların yüzde biri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca cent "yüz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen centum sözcüğünden evrilmiştir.

sentaks

Fransızca syntaxe, syntact- "sözdizimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen syntáksis συντάξις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tássō, tag- τάσσω, ταγ- z "dizmek, düzenlemek" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sentez

Fransızca synthèse, synthet- "bir araya getirme, bağdaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sýnthesis σύνθεσις z "birleştirme, bir araya koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

senyör

Fransızca seigneur "bey, efendi, hazret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince senior "daha yaşlı, çok yaşlı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince senex, sen- "yaşlı, pir" sözcüğünün kıyas halidir.

separe

Fransızca séparée "restoranda ayrı oturma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince separata "ayrılmış yer veya şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince separare "ayırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince parare "oluşturmak, yaratmak, yapmak" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir.

sepele|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "serpiştirmek, saçmak" [Mes-TS, 1512 yılından önce]
her seher yüzlerine su sepeler ebr-i bahār [bahar bulutu] sersem sepelek [ Cumhuriyet - gazete, 1946]
Hımbıl, sersem sepelek. Fazla söyledikçe karı çamurlaşıyor.

Köken

Türkiye Türkçesi sep- "serpmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için serp- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Sürekli ve kararsız eylem bildiren +AlA- ekiyle.

Benzer sözcükler

sepelek, sersem sepelek


02.07.2015
sepet

Farsça sabad veya sapad سبد/سپد z "hasır kova" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sapad biçiminden evrilmiştir.

sepi

Türkiye Türkçesi sep- "serpmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sepken

Türkiye Türkçesi sep- "serpmek, saçmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

septet

Fransızca septette "yedi enstrüman için müzik eseri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sept "yedi" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen septem sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *septḿ̥ biçiminden türetilmiştir.

septik1

Fransızca septique "çürümeye ve kokuşmaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sēptikós σηπτικός z "çürümüş, kokuşmuş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sḗpomai σήπομαι z "çürümek, kokuşmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.