septet

separe

Fransızca séparée "restoranda ayrı oturma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince separata "ayrılmış yer veya şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince separare "ayırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince parare "oluşturmak, yaratmak, yapmak" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir.

sepele|mek

Türkiye Türkçesi sep- "serpmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir.

sepet

Farsça sabad veya sapad سبد/سپد z "hasır kova" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sapad biçiminden evrilmiştir.

sepi

Türkiye Türkçesi sep- "serpmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sepken

Türkiye Türkçesi sep- "serpmek, saçmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

septet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1940]
Oda müziği. Beethoven Septet. Çalanlar: Rauf Öktem (klarinet)...

Köken

Fransızca septette "yedi enstrüman için müzik eseri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sept "yedi" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen septem sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *septḿ̥ biçiminden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için hafta maddesine bakınız.


30.09.2017
septik1

Fransızca septique "çürümeye ve kokuşmaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sēptikós σηπτικός z "çürümüş, kokuşmuş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sḗpomai σήπομαι z "çürümek, kokuşmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

septik2

Fransızca scéptique "kuşkucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca skeptikós σκεπτικός z "gerçeğin bilinemeyeceğini savunan filozof Pyrrho'nun öğretisini izleyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sképthomai σκέπθομαι z "gözlemlemek, alıcı gözle bakmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sḱep- veya *speḱ- "gözlemek" biçiminden evrilmiştir.

septisemi

Fransızca septicémie "kan zehirlenmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sēptikós σηπτικός z "kokuşmuş, çürümüş" ve Eski Yunanca ʰaíma ἁῖμα z "kan" sözcüklerinin bileşiğidir.

sepya

İtalyanca sepia "mürekkep balığı ve ondan elde edilen boya" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sēpía σηπία z sözcüğünden alıntıdır.

ser

Farsça ve Orta Farsça sar سر z "baş, kafa" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen sarah- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen śíras शिरस् z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱŕ̥h₂-o-s (*ḱár-o-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱerh₂- (*ḱer-) "kafa, boynuz" kökünden türetilmiştir.